• Home
  • Новини
  • САРА предвижда добивите от декар царевица да са около и малко над средните за последните 5 години
09.09.2022

САРА предвижда добивите от декар царевица да са около и малко над средните за последните 5 години

By praadmin 0 171 Views

В анализ на данните от Бюлетин №8/август 2022, издаван от Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) се отбелязва, че се повишават предвижданията за реколтирани площи от царевица от 550 хил.ха на 570 хил.ха.
Оценките за добива е той да бъде около 6 т/ха, докато прогнозите на JRC-Mars са за 6,08 т/ха. В С-З, С-Ц и Ю-З България се предвиждат добиви около и малко над средните за последните 5
години. Оскъдните валежи през критичния м.юли и пестеливата агротехника ще повлияят по-негативно в останалите части, като повечето паднали валежи през м.август ще помогнат на по-
късните сортове. Общото производство с вероятност 53% ще е между 3,3-3,45 млн.т., докато вероятността да са с 10% над тези обеми е 24%.
Реколтираните площи при слънчогледа се предвижда да възлязат на 840 хил.ха при среден добив от 2,3 т/ха. Оценката на САРА за реколтата 2022/23 с вероятност 45%, е тя да е средно в
диапазона1,8-1,95 млн.т. Оценката за до 10% по-ниско mроизводство се изчислява на 32%, а до 10% нагоре на 14%. Прогнозният добив според JRCMars на 14%. Прогнозният добив според JRCMars се понижава до 2,24 т/ха., което е с 3% под средните за последните 5 години.
Изкупните цени на пролетните култури за новата реколта заради по-слабата очаквана реколта в Европа от стресовите горещини, войната в Украйна и растящите производствени разходи,
наред с възходящите стокови пазари носят растящи очаквания. В началото на кампанията за 2022/23 г, средните изкупни цени при царевицата от място (Централна Б-я) се прогнозират на 590
лв/т ±5%, а при слънчогледа (Североизточна Б-я) – 1100 лв/т, при ±5%. Текущите оценки на МЗм за прибраната реколта от пшеница за 2022/23 към края на м.август е 6,34 млн.т (САРА – 6,05 млн.т), при ечемика 618 хил.т. (САРА – 580 хил.т), докато рапицата се изчислява на 296 хил.т (САРА – 380 хил.т.)
FOB цените от Русия към края на м.август продължават да спадат с около 12% на месечна база. При хлебната пшеница – 315 US$/т, ечемик – 305 US$/т, фуражна пшеница – 285 US$/т,
царевицата – 330 US$/т. FOB цената на слънчогледово олио се стабилизира на 1440 US$/т. Русия ще намали наполовина експортното мито за слънчогледово олио и шрот от началото на
м.септември. Изчисляването на експортното мито до момента ставаше като 70% от разликата между средната месечна .цена и базовата цена.
По данни на украинското министерство на земеделието производството на зърнени и маслодайни култури може да е с 10% по-добро от очакваното и да достигне 65-67 млн.т.
(ПЗ)