ЕСЕННИ РЕШЕНИЯ ОТ БАЙЕР

By on 26.09.2022 0 445 Views

за опазване на пшеницата от всички видове житни и широколистни плевели и навременен контрол на неприятелите, нападащи посевите наесен

Формирането на добива на пшеницата зависи в голяма степен от есенно-зимния период. Тогава става генетичното залагане на броя зърна в класа и развитието на продуктивни братя. Затова е важно нейното опазване наесен. При подходящи условия се наблюдават житни и широколистни видове, които презимуват успешно заедно с пшеницата и я конкурират за храна, жизнено пространство, влага и др.

Оптималното решение за смесено заплевеляване в пшеница е Пасифика® Експерт

Пасифика® Експерт е eдинственият продукт на пазара за смесено заплевеляване с три активни вещества, даващи пълен спектър на контрол върху плевелите.

Гъвкаво приложение: Действа безкомпромисно срещу жит¬ни и широколистни плевели и може да се прилага както наесен, така и напролет в зимна пшеница.

Отлична противожитна ефикасност: Контролира трудни житни плевели като райграс, власатка, овсига, див овес и др.

Отлична противошироколистна ефикасност: Контролира трудни широколистни плевели като мак, теменужка, лайка, лепка, подрумче, здравец и др.

-Безопасност за културата чрез вградената антидотна технология.

Секатор® е правилният избор при широколистно заплевеляване наесен

-Безопасен за културата: това предимство е ключово в есенните третирания, тъй като културата се намира масово във фаза 3 лист.

-Ново технологично решение със съдържание на прилепител Биопауър, който засилва ефекта на Секатор върху плевелите. Благодарение на Биопауър се преодоляват физиологичните прегради на упоритите есенно-зимни плевели (власинки, восъчен налеп и др.)

-Контрол на самосевка слънчоглед: може да разчитате на контрола на самосевката като веднага след третирането тя престава да се храни и не отнема от хранителните вещества на пшеницата.

-Бързо навлиза в плевела: благодарение на Биопауър навлизането на продукта в плевела става по-бързо, което спомага и за по-бързото им загиване.

Освен плевели, през есенния период се наблюдава и нападение от неприятели. Най-често срещани са житните мухи, листните въшки и цикадите, които започват да вредят още от първи лист на пшеницата. Контролът трябва да се извършва с подходящ инсектицид с бързо инициално действие, добре покриващ листната повърхност.

Предимства на инсектицида Децис 100®

Концентрирано активно вещество с подобрена формулация, даващо отлична ефикасност срещу неприятели в пшеница, рапица, царевица и други култури.

Нова формулация, засилваща ефективността и продължителността на действие.

Фотостабилност, осигуряваща по-дълготраен и категоричен ефект срещу неприятелите.

Отлично прилепване и устойчивост на отмиване и задържане върху растението.

По-малко логистични разходи при употреба.

-Освен директен инсектициден ефект, Децис® 100 ЕК има и отблъскващ ефект и потиска храненето на насекомите.

Подходящ за смесване с един или няколко продукта в разтвор, без риск от фитотоксичност.

За повече информация посетете www.cropscience.bayer.bg или се свържете с регионалните представители на Байер.