• Home
  • Без категория
  • Министерство на земеделието подкрепя Международния ден за осведомеността относно загубата на храни и хранителни отпадъци

Министерство на земеделието подкрепя Международния ден за осведомеността относно загубата на храни и хранителни отпадъци

By on 29.09.2022 0 149 Views

Министерството на земеделието подкрепя отбелязването на Международния ден за осведомеността относно загубата на храни и хранителни отпадъци, се казва в съобщение, поместено на официалната интернет страница на институцията. Министерството се включва в инициативата за трета поредна година. Общото събрание на ООН приема резолюция, с която определя датата 29 септември за Международен ден за осведоменост относно загубата и разхищаването на храна на 19 декември 2019 г. Международният ден е възможност да се призове към действия, за да се даде приоритет на усилията и инициативите за намаляване на загубите и разхищаването на храна за подобряване на ефективното използване на природните ресурси, смекчаване на изменението на климата и подпомагане на продоволствената сигурност и изхранването.

В отговор на необходимостта от дългосрочни усилия за справяне с разхищението на храни, България прие и изпълнява своя Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни с хоризонт 2021-2026 г., се посочва в информацията. Националната програма е разработена и в изпълнение на Цел 12.3 от Целите на ООН за устойчиво развитие, която изисква до 2030 година в глобален мащаб да се намали наполовина разхищението на храни на глава от населението на ниво търговия на дребно и домакинства и да се намалят загубите на храни по веригите на производство и доставка на храни.

(ПЗ)