• Home
  • Новини
  • Към 30-ти септември, по оперативни данни, средният добив от декар царевица е с 16,7% по-нисък спрямо миналата година
07.10.2022

Към 30-ти септември, по оперативни данни, средният добив от декар царевица е с 16,7% по-нисък спрямо миналата година

By praadmin 0 68 Views

По оперативни данни – публикувани в Оперативен анализ за основни земеделски култури(Бюлетин № 40/2022), издаван от земеделското министерство, към 29.09.2022 г. производството на маслодаен слънчоглед надхвърля с 15% отчетеното по същото време на миналата година, което се дължи на увеличение на реколтираните площи. Средният добив от декар слънчоглед обаче е с 5,9% по-нисък спрямо 2021 г.
Независимо от по-бързия темп на прибиране на реколтата, засега продукцията от царевица изостава с 9,1% на годишна база, поради съществено по-ниския среден добив от декар, който засега възлиза на 478 кг, средно за страната. (Източник: оперативни данни от областните дирекции „Земеделие“, ИСАК и ОСЗ, обработени от Министерство на земеделието.). Прибраните количества тютюн от трите наблюдавани типа са с между 21,1% (Ориенталски) и 61,6% (Вирджиния) по-малко спрямо година по-рано, като се регистрира намаление както на реколтираните площи, така и на средните добиви, по данни от същия бюлетин.
Според последните оперативни данни, прибраните количества малини, праскови и
круши са с между 10,7% и 26,3% над нивата отпреди една година, основно поради
повишение на средните добиви от декар. Продукцията от лозови насаждения също
изпреварва миналогодишната, но по-слабо – с 0,8% при десертното и с 5% при виненото грозде. Леко намаление на годишна база отбелязва производството на ябълки (с 1,3%), а по-съществено – това на сливи и орехи, съответно с 10,7% и 16%. Сеитбата на основните есенни култури се движи с по-бързи темпове спрямо
миналата година. Към 29.09.2022 г. засетите площи с пшеница, ечемик и тритикале са в
рамките на 3 – 4 пъти повече, отколкото по същото време на 2021 г., а тези с маслодайна рапица и ръж – респективно с 19,9% и 82%.
(ПЗ)

Снимка: интернет източници, свободен достъп