ЕК организира онлайн-консултации за предложения за ново законодателство относно здравето на почвите

By on 20.10.2022 0 181 Views

Със закона на ЕС за здравето на почвите Европейската комисия иска да предостави на почвите същото ниво на защита като въздуха, водата и морската среда, се казва съобщение, публикувано в официалния сайт на институцията, секция Agri.
През август тази година Европейската комисия (ЕК) постави началото на обществена консултация относно предложение за директива за здравето на почвите – „Състояние на почвите – опазване, устойчиво управление и възстановяване на почвите в ЕС“.
Обществената консултация по нова директива за здравето на почвите е отворена до 24 октомври 2022 г.
Целта на консултацията е да бъде гарантирано, че общият обществен интерес в целия ЕС е добре отразен в оценката на въздействието и предложението за закон за здравето на почвите. ЕК посочва, че възнамерява да се консултира с широката общественост и заинтересованите страни, които притежават по-задълбочени познания.
Всеки може да участва в консултацията до 24 октомври 2022 г., като попълни онлайн анкета (вкл. на български език) в сайта на инициативата на ЕК: ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives
Приемането на новия закон се предвижда за второто тримесечие на 2023 г.
(ПЗ)