• Home
  • Новини
  • Министър Гечев: При кадровия състав в ДФЗ, има тежък дефицит на хора, които да обработват проектите
24.10.2022

Министър Гечев: При кадровия състав в ДФЗ, има тежък дефицит на хора, които да обработват проектите

By praadmin 0 41 Views

Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони ще обхване отново 215 общини. Това е заявил министърът на земеделието Явор Гечев по време на Годишната среща на местните власти 2022, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), цитиран от пресцентърът на МЗм. „Извън специализираните мерки, по които ще има пряко кандидатстване за местните власти, в следващия финансов период сериозно е засилен обхватът на подхода ЛИДЕР. За него е заделен 8% от бюджета на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР), което е малко над 550 млн. евро“, е съобщил министърът. Той е уточнил, че освен това подходът ЛИДЕР ще се прилага с многофондово финансиране с участието на програмите „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ и „Околна среда“. Предвидено е около 2% от бюджета на всяка програма да бъде заделен за прилагането на подхода, което осигурява допълнително минимум 185 млн. евро.
Наред с проблемите по доработването на Стратегическия план и отстраняване на препоръките на ЕК, Явор Гечев е очертал недостатъчния административен капацитет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) също като важен проблем. Той е уточнил още, че при встъпването в длъжност на служебния кабинет е имало малко над 5000 проекта, приети, но недоработени, към момента те са малко над 2000, другите са обработени. Сред оставащите има такива по мерките 4.1 и 4.2, както и предложения на Местните инициативни групи (МИГ), като се предвижда до края на годината проектите на МИГ-овете да бъдат изчистени.
„По отношение на кадровия състав в ДФЗ, има тежък дефицит на хора, които да обработват проектите. От 10 години не са правени промени и не е разширяван съставът на Фонда, а работата е станала няколко пъти повече“, отбелязва министърът. Според него в следващия програмен период част от дейностите могат да се аутсорснат, например по подхода ЛИДЕР. „Напълно допустимо е местните звена да работят по него, а само контролът да бъде централизиран в ДФЗ“, е посочил той.
(ПЗ)