• Home
  • Технологии
  • Протеинът Рубиско, извличан от листата на домата – храна на бъдещето

Протеинът Рубиско, извличан от листата на домата – храна на бъдещето

By on 28.10.2022 0 384 Views

Рибулоза-1,5-бифосфат карбоксилаза оксигеназа (Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase (RuBisCO) е ензим с ключова роля във фотосинтезата. Този протеин се намира във всяко листо на всяко зелено растение, често в значителни количества. Това четем в статията на инж. Светлин Стефанов: „Метод за извличане на протеин Рубиско от листата на домата“ от Центъра за оценка на риска по хранителната верига, агенция към земеделското министерство (ЦОРХВ).
В публикацията си авторът посочва, че изследователи от университета Вагенинген (Wageningen University & Research – WUR) в Нидерландия са първите в света, които извличат протеина RuBisCO от листа на доматите, които са основен страничен продукт в оранжерийното и полско растениевъдство. Според публикуваната информация, методът, който са използвали е подобен на методите, разработени за извличане на RuBisCO от листа от захарно цвекло и различни култури като боб, грах. Изследователите са проучили и възможността да се премахне и токсина хидрокситоматин, който се съдържа в листата на доматите. Резултатът е протеинов прах с висока стойност, който не съдържа токсини.
Мащабното прилагане на този процес ще увеличи източниците на растителни протеини, допринасящи за устойчиво снабдяване с храна за глобално нарастващото население. Това, също ще подпомогне ускоряването на прехода към хранене с повишен прием на храни от растителен произход в развитите страни.
В допълнение се отбелязва, че процесът на извличане е физически, а не химически и води до получаване на висококачествена хранителна протеинова съставка, която е много функционална. Подчертано е нейното желиращо свойство.
Протеинът RuBisCO, получен от захарно цвекло и водна леща, в момента преминават процедура за разрешаване като нова храна, съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283[2], което показва, че такава протеинова съставка е подходяща за прилагане в храни.
Източник: https://corhv.government.bg