• Home
  • Новини
  • ЕК ще проучи целесъобразността за подпомагане на фермерите с 450 млн. евро от резерва през 2023 г.
12.11.2022

ЕК ще проучи целесъобразността за подпомагане на фермерите с 450 млн. евро от резерва през 2023 г.

By praadmin 0 31 Views

За една година азотните торове в ЕС са поскъпнали с 149%, а спрямо предходни години в пъти

В момента светът преживява глобална криза с минералните торове, провокирана от високите цени на енергията, се казва в съобщение на Европейската комисия, която преди дни разгледа наличността и достъпността на торовете в ЕС и в световен мащаб. Земеделските стопани по света усещат остро въздействието на ограничения пазар на торове, тъй като 50% от глобалното производство на храни днес зависи от производствените системи, разчитащи на използването на минерални торове. Тъй като производството на торове се нуждае от природен газ за производство на амоняк и други азотни продукти, те намаляват или спират производството, когато цените на газа са твърде високи, пише още в съобщението.
В допълнение се казва, че за фермерите проблемът е достъпността на торовете. За една година, от септември 2021 г. до септември 2022 г., има 149% поскъпване на азотните торове. В сравнение с предходни години увеличението е още по-силно: в зависимост от продуктите и техния състав, и за фермерите е от 3 до 5 пъти по-скъпо от обичайното купуване на торове. В резултат на това те купуват и използват по-малко торове, което пряко застрашава добивите и качеството на следващите им реколти. По-малкото производство на храни в ЕС може да натежи още повече върху цените на храните, които постоянно се увеличават и са допълнителна тежест за домакинствата и гражданите с ниски доходи. Докато достъпността на храната е проблем за много граждани в ЕС, наличието на храна се превърна в остър проблем в уязвимите страни по света.
Съобщението на Комисията относно торовете, анализира последиците от занижените пазари на торове върху продоволствената сигурност и цените на храните и изброява мерки за справяне с това. В него са посочени вече предприетите мерки и действията, които се изпълняват или подготвят в момента за ограничаване на цената на газа. Също така се предлагат средносрочни до дългосрочни мерки за намаляване на зависимостта на ЕС от внос на торове и за подпомагане на земеделските производители да оптимизират използването на торове и да преминат към органични торове, когато е възможно.
Целта на стратегията на ЕС „От фермата до трапезата” е да се намалят загубите на хранителни вещества с 50% до 2030 г., като същевременно се запази плодородието на почвата. Това трябва да доведе до 20% намаление на употребата на торове. Съобщението на ЕК очертава и няколко добри практики и бъдещи начини за подпомагане на фермерите да оптимизират използването на торове и да намалят зависимостта си от от тях, като същевременно гарантират нормални добиви. Те включват устойчиви земеделски практики и обучение, и целенасочена финансова подкрепа – специфична за фермерите и за производителите на торове, в рамките на Съюза.
Освен това Комисията, заедно с държавите членки ще проучи целесъобразността от използване на земеделския резерв на стойност 450 милиона евро за финансовата 2023 година за земеделски производители, засегнати от високи разходи за производствени ресурси, се чете в публикуваното становище.
(ПЗ)