• Home
  • Новини
  • За периода 2022-2025 г. – САРА прогнозира ръст на площите с пшеница и царевица в страната
14.11.2022

За периода 2022-2025 г. – САРА прогнозира ръст на площите с пшеница и царевица в страната

By praadmin 0 44 Views

Средносрочните предвиждания на Център за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) за периода 2022-2025 г. , публикувани в БЮЛЕТИН №10, октомври 2022 г. – показват, че промени в структурата на производство на 5-те основни полски култури се очакват с ръст на площите при пшеница и царевица. Средните реколтирани площи с пшеница 2017-2021 г. са 1,19 млн. ха, а за 2022-2025 г. се предвижда да бъдат 1,26 млн. ха. При царевицата в предходните 5 години площите са възлизали на 512 хил.ха., а между 2022-2025 г. се очаква да стигнат 575 хил. ха.
Предвижданията на САРА по отношение на производството са, че общо за 5-те култури то може да надвиши 13,5 млн. т. в поне две години между 2022-2025 г. Осредненото производство на пшеница се изчислява на 6,8 млн. т., докато между 2017-2021 г. е било 6 млн. т. По-високо производство се очаква и при царевицата, където средно за периода 2022-2025 г. добитите годишни количества се оценяват на 3,7 млн. т, докато за последните 5 години са били 3,28 млн. т.
Най-сериозни промени в периода 2022-2025 г. се очакват при цените. САРА предвижда те да са около два пъти по-високи от тези 2017-2021 г. При пшеницата средните цени за периода се предвиждат на 740 лв./т, при ±3%, докато в предходните 5 години са били 338 лв/т. Оценките за средните изкупни цени на царевицата са за 690 лв./т, слънчогледа 1300 лв./т и рапицата – 1450 лв./т.
Тези оценки се базират на допускания, че инфлацията в глобален мащаб в следващите 2-3 години ще остане над 10% годишно и не се залагат по-тежки геополитически рискове, както и други природни екстремалности, които се отразяват на световната реколта, четем още в бюлетина на САПА.
(ПЗ)