• Home
  • Новини
  • Новите технологични карти за основните култури ще бъдат актуализирани ежегодно, твърди Явор Гечев
22.11.2022

Новите технологични карти за основните култури ще бъдат актуализирани ежегодно, твърди Явор Гечев

By praadmin 0 6 Views

Новите 52 технологично-финансови карти за основните отглеждани в страната култури ще бъдат актуализирани ежегодно. При разработването на базовия модел ще бъде заложена възможността да се отчитат променливите и постоянни разходи на земеделските стопани, което ще позволи по-точно да се изчисляват мерките в помощ на сектора. Това е казал министърът на земеделието Явор Гечев пред участниците в Консултативния съвет по плодове и зеленчуци, цитиран от пресслужбата на земеделското министерство. В заседанието участва и заместник-министърът на земеделието Тодор Джиков.

Министър Гечев е разяснил пред браншовите организации, че екипи от учени от Аграрния университет и Селскостопанска академия ще разработят четири варианта на технологично-финансовите карти: конвенционален начин на отглеждане при напояване, конвенционален начин на отглеждане без напояване, биологичен начин на отглеждане при напояване и биологичен начин на отглеждане без напояване. Променливите и постоянни разходи ще отчитат разходите на стопаните за препарати за растителна защита, торове, семена, разсад, вода, горива и смазочни материали, за механизирана обработка и ръчен труд и др., изчислено в лева за единица площ. Това ще позволи лесна и бърза актуализация при необходимост, е разяснил министърът на земеделието.

„Този стандартизиран модел ще служи за изчисляване на различни ставки и услуги, включително при кандидатстване с инвестиционни проекти по ПРСР. Технологичните карти може да бъдат детайлизирани в диалог със сектора – животновъдните и растениевъдни организации“, подчертва аграрният министър.

Консултативният съвет е обсъдил още представената от Министерството на земеделието визия за схема за държавна помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция, както и държавните помощи за компенсиране на разходите на земеделските стопани за борба с неприятели по растенията и започналия прием на заявления по подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от ПРСР 2014-2020.

(ПЗ)