• Home
  • Новини
  • В рамките на Стратегическия план ще има гарантирано финансиране за всички общини, твърди Г. Събев
24.11.2022

В рамките на Стратегическия план ще има гарантирано финансиране за всички общини, твърди Г. Събев

By praadmin 0 3 Views

През следващия програмен период ще подходим така, че да се гарантират бюджети за всички общини, които могат да кандидатстват за финансиране по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Ще бъдат създадени недсикриминативни критерии, които да отговарят на нуждите на всяка от тях и по този начин целим да се избегне конкуренцията. Това е заявил заместник-министърът на земеделието Георги Събев по време на регионална среща на кметовете и председателите на общински съвети от Северозападен район цитиран от пресслужбата на Мзм. Събитието се организира от Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ). „В Стратегическия план има интервенция, насочена към проекти, които общините могат да изпълняват. Бюджетът, предвиден за тази мярка е малко над 500 млн. евро, т.е. близо милиард лева за програмен период 2023-2027 г.“, е обяснил заместник-министърът.
Георги Събев е припомнил, че в момента тече прием по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, който е удължен до 23 декември. По отношение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), заместник-министър Събев е уверил, че към момента няма залежали проекти по над 2000 процедури, инициирани от Местните инициативни групи. „В следващия програмен период България ще задели 8% от финансовия ресурс в Стратегическия план за прилагане на подхода ЛИДЕР или 282 млн. евро. Това е финансиране, което идва от Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕФРСР), национално съфинансиране, като и другите оперативни програми участват с бюджети от 2% за прилагането на този подход“, информира Събев. Той е отбелязал, че се очаква удвояване на териториалното покритие на общините, които прилагат подхода ЛИДЕР.
По време на срещата Георги Събев е подчертал, че общините имат важна роля за прилагането и на други политики. „Министерството на земеделието финализира работата по рамкова програма за местни и регионални традиционни продукти. Идеята е да се използва потенциалът им и по този начин да се засили регионалната идентичност на общините“, обясни той. По думите му има все по-голямо търсене на уникални местни продукти.
Заместник-министърът e уточнил, че се работи по нормативни текстове за фермерските пазари и за малките количества домашна храна, която може да се предлага на краен потребител. Предложенията са от неправителствения сектор.
(ПЗ)