• Home
  • Новини
  • ЕК отпуска 185,9 млн. евро през 2023 г. за рекламни кампании, представящи устойчиви и висококачествени селскостопански хранителни продукти от ЕС

ЕК отпуска 185,9 млн. евро през 2023 г. за рекламни кампании, представящи устойчиви и висококачествени селскостопански хранителни продукти от ЕС

By on 06.01.2023 0 235 Views

Европейската комисия ще отпусне 185,9 милиона евро през 2023 г. за финансиране на дейности за насърчаване на устойчиви и висококачествени селскостопански хранителни продукти от ЕС от ЕС в ЕС и по света. Работната програма за политиката за насърчаване за 2023 г., е приета на 05.01.23 г.от Комисията и ше допринесе за реализирането на политическите приоритети на Европейската комисия за 2019-2024 г., по-специално стратегията „От фермата до трапецата” , се казва в съобщение, публикувана на официалната интернет страница на комисията.
Проектите за популяризиране, избрани през 2023 г., се очаква да подчертават и дават предимство на продукти, отговарящи на цели като устойчивост на селското стопанство в ЕС, насърчаване на хуманното отношение към животните и насърчаване на консумацията на пресни плодове и зеленчуци, както и на здравословни и устойчиви диети. Наличните суми за кампании, избрани през 2023 г., са почти поравно разпределени между промоцията на вътрешния пазар на ЕС и в трети страни , съответно с 83,3 милиона евро и 83,1 милиона евро , пише още в съобщението.
Извън ЕС, за пормоционалните кампании са определени страни и региони с висок потенциал за растеж: Китай, Япония, Южна Корея, Сингапур, Северна Америка. Нова Зеландия и Австралия също могат да представляват нови пазарни възможности за европейските износители. Не на последно място, Обединеното кралство остава един от основните експортни пазари за селскостопански хранителни продукти от ЕС, като поема 25% от износа на ЕС-27.
В дъпълнение се казва, че промоционалните кампании за селскостопанските продукти на ЕС са предназначени да открият нови пазарни възможности за фермерите в ЕС и хранителната промишленост като цяло, както и да им помогнат да изградят съществуващия си бизнес. В допълнение към увеличаването на устойчивото производство и потреблението на селскостопански продукти , политиката за насърчаване също така подкрепя устойчивото възстановяване на сектора на хранително-вкусовата промишленост на ЕС в предизвикателен икономически контекст.
(ПЗ)