• Home
  • Новини
  • Износът на основни зърнени и маслодайни култури от страната остава в застой

Износът на основни зърнени и маслодайни култури от страната остава в застой

By on 12.01.2023 0 272 Views

При липса на преминали товари през последната седмица на 2023 г., общият експорт на пшеница и ечемик през „Пристанище Варна“ ЕАД1 от началото на настоящата пазарна година до 8 януари 2023 г. изостава съответно с 51,4% и 91,4% на годишна база, се съобщава в издавания от земеделското министерство Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин № 1/2023). На този етап няма данни за износ на пшеница, ечемик и рапица от реколта `2022 през „Пристанище Бургас“ ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 1.
През изминалата седмица е регистриран първият износ на царевица през
„Пристанище Варна“ ЕАД за текущия сезон 2022/23, макар и в ограничен обем от 8,8 хил. тона. Експортът на слънчоглед през порта остава в застой, като от началото на септември 2022 г. досега са реализирани едва 2,2 хил. тона, пише още в Бюлетин 1/2023 г.
Средно за страната, към 4 януари 2023 г. се наблюдава леко понижение на
изкупните цени на пшеница (хлебна и фуражна), царевица и слънчоглед в рамките на 0,9% -1,3% на седмична база. Без промяна остава цената на ечемика.
Съпоставката със същия период на миналата година сочи поскъпване на основните зърнени култури в границите от 6,2% (хлебна пшеница) до 28,5% (ечемик), докато при слънчогледа е налице намаление на цената с 14,5%.
(ПЗ)