16.01.2023

DURASOL® UREA DUAL MAX – карбамид с две защити от загуби на азот – по-ефективен за културите и за стопанствата

By praadmin 0 26 Views

Партньорството на ЕКОФОЛ АД и АГРОПОЛИХИМ АД е партньорство, което ще се развива в различни посоки, но, може би, най-важната от тях е – че нашата фирма и Агрополихим гледаме в бъдещето – когато торовете трябва да бъдат по-ефективни и по-рентабилни. Планираме да обединим усилия и заедно да разработваме и внедряваме нови технологии, за да има по-висока ефикасност, по-висока рентабилност и екологичност в торовете. Това заяви Татяна Михайлова, Търговски директор на ЕКОФОЛ АД (на снимката), в началото на презентацията си по време на Десетия Юбилеен Национален Агро Семинар, организиран от Националната асоциация на зърнопроизводителите, в края на ноември 2022 г., в Гранд хотел Пловдив, гр. Пловдив.
(Б. а. – тук представяме презентацията със съкращения и в резюме – разширен текст може да прочетете в бр. 1/януари 2023 г. на сп. „Практично земеделие“.)
Целта на партньорството ни е да разработваме специализирани гранулирани торове със защита от загуби и разбира се, да развиваме заедно паразите на Балканския полуостров и извън него, сподели още г-жа Т. Михайлова и продължи: – Но за да имаме това производство, предлагаме и продукти, които вече 3 години доказаха своята ефикасност и рентабилност в производствени условия.

Какво трябва да се направи в отговор на глобалните предизвикателсвата пред земеделието, произтичащи от промените в климата, нарастващото население на земята и необходимостта от все повече храни, и рязкото поскъпване на суровините за производство та торове?
-Земеделието е бранш, който винаги се е приспособявал към промените и то главно с подобрение на технологиите в отглеждането на културите.
Какво означава подобрение на технологиите в областта на храненето: – торове с добавена ефективност? Това са азотните торове с инхибитори и фосфорните торове с подобрители. Означава също и по-насочена употреба на торовете, в т. ч. и торене, съобразено с добивния потенциал. И още: съобразяване на тореното с почвените анализи и правилното използване на листни торове и биостимулатори като механизъм за корекция най-вече на стресиращите фактори, които изобилстват в земеделието.
Торовете с добавена стойност и то азотните торове и тяхната защита от загубите, е основна тема на която ще спра в тази презентация, подчерта търговският директор на ЕКОФОЛ АД.
Аргументите са, че те позволяват да се редуцират торовите норми, да се намалят разходите за транспорт, по-бързо да се работи, да се използва по-малко работна ръка и като цяло – получаването на добър добив с по-малко вложения. От азотните торове със защита от загуби ще се спра предимно на карбамида, като най-използвания азотен тор в света, потреблението на който се увеличава с 1,5% ежегодно.
На всички земеделци са известни загубите при азотните торове: загуби от изпарение на амоняк; загуби от отмиване и загуби от изпарение на азотен диоксид.
Науката е дала решения за управлението на тези загуби: инхибитори на уреазата, защитаващи изпарението на амоняк (при карбамида) и инхибитори на нитрификацията, защитаващи отмиването и изпарението на азот. Съществуват различни инхибитори, съответстващи на посочените процеси. Инхибиторът на уреазата защитава карбамида от изпарение на амоняк, а инхибиторът на нитрификацията защитава от отмиване и изпарение на азот. Това на практика означава повече азот за растенията! И това е целта на всеки земеделец.
Има технология, която защитава само от изпарение на амоняк. Това е инхибиторът на уреазата. Той има съвсем опростен механизъм. Процесът хидролиза, който протича в почвата, отделяйки ензима уреаза, е съпроводен от отделяне на амоняк при определена температура и влажност. Така че до растението достига азот, но този, който е останал след загубите, които могат да достигнат – 30 до 50%. Освен това, при торенето с карбамид задължително трябва да се съобразяваме с температурните условия – под 8-10°С – факт, който не е за пренебрегване. Тори се през зимата, когато растенията имат много по-малка нужда от азот. При торенето с карбамид с инхибитор за защита на уреазата, имаме забавяне на хидролизата, така че растението постепенно усвоява освободения азот и за него остава повече от хранителния елемент без загуби от изпарение на амоняк. Тази защита позволява торене при температура до 20-25°С, което означава че прозорецът за земеделеца е много по-широк и му дава сигурност при работата. И най-вече – азотът се усвоява от растението, когато то има нужда от него.
Инхибиторът на нитрификацията само забавя процеса, като временно забавя действието на нтрифициращите бактерии, но не ги унищожава и по никакъв начин не е вреден за околната среда. Факт е, че торовете със защита от загуби на азот са разрешени за употреба от регулаторнтие органи на Европейския съюз като продукти, които щадят околната страда
Надградената технология е карбамид с двойна защита.
Това означава, че торът съдържа два отделни инхибитора, предотваратяващи 3 вида загуби. Съдържа и инхибитор на уреазата, и инхибитор на нитрификацията, т.е. имаме зищитеност и на двата процеса. Получава се пълно покритие за загубите, които могат да бъдат причинени на карбамидния тор и го правят още по-ефикасен. Възможността да се тори при температура до 20-25°С както при есенници, така и при пролетници, е много полезно и ценно качество на тези торове. Защото е известно, че необходимостта от азот нараства с развитието за културите. От друга страна, стандартният карбамид търпи загуби от фактори на околната среда, които производителят не може да управлява.
DURASOL® UREA DUAL MAX e карбамид с две защити от загуби на азот.
Осигурява азот в съответствие с нарастващите нужди на растението. При този продукт имаме отделяне на азот до 60 дни, което съвпада с естествения цикъл на разпад на инхибитора. И това осигурява по-добра ефективност на труда, понеже можем да редуцираме торовете норми и по-лесна работа на наклонени терени, които са често срещани в страната ни. Дава по-ефикасна и дълга защита на азота и при поливно земеделие или при дъждове.
Към края на презентацията си Т. Михайлова очерта пазарните перспективи в търговията с инхибиран карбамид с двойна защита и съобщи, че към момента в България и Румъния този вид заема 6% от общото предлагане на карбамид. Да 2030 г., прогнозата е делът на защитения карбамид да нарасне до 50%. Това очакване е в резултат на анализите, които екипът на ЕКОФОЛ АД е изготвил в продължение на 3 години. Оказва се, че няма населено място в страната, в което да не се прилага инихибиран карбамид и продажбите за този период са се увеличили 10 пъти. В Румъния също се наблюдава изключително широко разпространение на продукта. Използването на двойно защитен карбамид е много по-изгодно в ценово отношение за стопанствата, защото с него се предотвратяват загубите на азот, подчерта търговският директор на ЕКОФОЛ. И препоръча на земеделците да си партнират с реномирани и авторитетни производители и търговци на защитен карбамид; да правят опити; да правят собствена технология, която да бъде по-рентабилна, и която да води стопанствата към по-високи резултати.
(ПЗ)