• Home
  • Новини
  • Делът на земеделските земи в ЕС за биологично земеделие се е увеличил с повече от 50% през периода 2012-2020 г. и е 9,1% от всички площи
19.01.2023

Делът на земеделските земи в ЕС за биологично земеделие се е увеличил с повече от 50% през периода 2012-2020 г. и е 9,1% от всички площи

By praadmin 0 8 Views

Делът на земеделската земя в ЕС за биологично земеделие се е увеличил с повече от 50% през периода 2012-2020 г., с годишно увеличение от 5,7%. През 2020 г. 9,1% от селскостопанските площи в ЕС са били отглеждани по биологичен начин, се посочва в кратък обзор на пазара на стоките от биологичното земеделие в ЕС, публикуван на официалната интернет страница на ЕК, отдел „Селско стопанство и развитие на селските райони“.
Като цяло, макар и със значителни различия в държавите-членки, органичните ферми са по-големи от конвенционалните ферми и се управляват от по-млади мениджъри на ферми, се казва още в анализа. Повтаряйки растежа на производството, продажбите на дребно на органични продукти са се удвоили в ЕС между 2015 г. и 2020 г. Това са сред основните заключения на доклада за пазара относно биологичното земеделие, публикуван 18.01.2023 г. от Европейската комисия.
Четирите страни с най-големи площи за биологично земеделие в ЕС са Франция, Испания, Италия и Германия, като заедно представляват 52% от общата площ през 2012 г. и 59% 2020 г. Най-големият дял от площите за биологично земеделие в ЕС са отделени за постоянни пасища (42%), следван от площите за зелен фураж (17%), зърнени култури (16%) и трайни култури, като плодове, маслини и лозя (11%). Въпреки значителния растеж, органичното животновъдство все още представлява малък дял от общото животновъдство в ЕС, между 1% и 7%, в зависимост от сектора.
В обобщената таблица към обзора, показваща делът площите, използвани за биологично земеделие във всяка страна-членка в ЕС – България е на едно от последните места (към 2020 г- – 2,3% за органично земеделие от всички обработваеми площи) – само преди Ирландия и Малта.
Данните от мрежата за земеделската счетоводна дейност на ЕС (FADN) показват, че фермите за биологично производство в растениевъдството харчат много по-малко за торове и за пестициди, отколкото конвенционалните ферми. Фермите за органични полски култури спестяват 75-100% от разходите за продукти за растителна защита на хектар и 45-90% от разходите за торове на хектар в сравнение с конвенционалните ферми, се посочва в анализа. Органичните ферми имат средно по-ниски добиви (5-30% по-ниски за добиви от различни култури) и в някои сектори имат по-голяма нужда от работна ръка, за да произведат същата стойност на продукцията като конвенционалните ферми. Те все още генерират подобен или по-висок доход на работник благодарение на по-високите цени, както и по-високите нива на подкрепа от ЕС, произтичаща главно от Общата селскостопанска политика (ОСП).
През 2020 г. 61,6% от земята в ЕС, заета с биологично земеделие, е получила специфични плащания за подпомагане на биологичното производство от ОСП, със средно 144 евро/ха подкрепа от ОСП и 79 евро/ха национално съфинансиране. Биологичните фермери в райони с природни ограничения биха могли да получат допълнителна подкрепа, която насърчава селското стопанство в райони с неблагоприятни природни условия. По-нататъшните мерки за развитие на селските райони също подкрепиха развитието на биологичното производство, включително инвестиции в практики за биологично земеделие и помощ за маркетинг и насърчаване на биологични продукти. В новата ОСП (от 2023 г.) делът на органичните ферми, които ще получат подкрепа от ОСП за биологично земеделие, е по-висок.
Бързото нарастване на продажбите на органични продукти показва нарастването на потребителското търсене и успеха на мерките за поддържане на търсенето. Ръстът на органичните продажби беше особено силен по време на пандемията от COVID-19, разбирана като следствие от това, че потребителите обръщат повече внимание на здравословните проблеми, по-високата консумация на храна у дома и/или недостига на конвенционална рана. Текущите икономически развития, като инфлацията при храните, обаче, влияят върху покупателната способност на потребителите в ЕС и оказват влияние върху търсенето на биологични продукти.
Краткият обзор на пазара, публикуван днес, обхваща данни за биологичното земеделие и развитието на биологичния сектор в ЕС през последното десетилетие. Той очертава как подкрепата на ЕС за биологично земеделие ще помогне за постигане на амбицията на Зелената сделка и включва преглед на подкрепата за преобразуване и поддържане на биологично земеделие, както и на амбицията за биологично земеделие в стратегическите планове на ОСП, се твърди в публикацията. Отбелязано е също, че специален фокус върху развитието на сектора на биологичното земеделие си поставят Австрия, Полша, Чехия, Франция и Румъния.

Източник: : https://agriculture.ec.europa.eu