• Home
  • Новини
  • ЕК с нова инициатива за справяне със значителния спад на дивите опрашители

ЕК с нова инициатива за справяне със значителния спад на дивите опрашители

By on 27.01.2023 0 263 Views

Европейската комисия представи „Нова сделка за опрашителите“,

за да се справи с обезпокоителния спад на дивите опрашващи насекоми в Европа, преразглеждайки Инициативата на ЕС за опрашителите от 2018 г., се казва в съобщение за медиите, публикувано на интернет страницата на инстиуцията (24 януари 2023 г.). Гражданите все повече призовават за решителни действия срещу загубата на опрашители, както това беше потвърдено и чрез неотдавнашната успешна европейска гражданска инициатива „ Спасете пчелите и фермерите “, пише в информацията. Обновената инициатива определя действията, които трябва да бъдат предприети от ЕС и държавите-членки, за да се спре намаляването на опрашителите до 2030 г., тъй като понастоящем всеки трети вид пчели, пеперуди и мухи изчезват в ЕС, се подчертава в съобщението.
С инициативата се цели – чрез конкретни мерки, предприети от страните-членки, да се спре спада на опрашителите до 2030 г. и се възстанови разнообразието им.
Инициативата на ЕС за опрашителите определя цели до 2030 г. и действия по три приоритета. Основният приоритет е подобряване на опазването на опрашителите и справяне с причините за тяхното намаляване. Това ще стане чрез:
-По-добро опазване на видове и местообитания – например Комисията ще финализира планове за опазване на застрашени видове опрашители; ще бъдат идентифицирани опрашителите, характерни за местообитанията, защитени съгласно Директивата за местообитанията, които държавите-членки следва да опазват; и Комисията съвместно с държавите-членки ще изготви план за мрежа от екологични коридори за опрашители или „Buzz Lines“.
-Възстановяване на местообитанията в селскостопанските ландшафти – по-специално чрез повече подкрепа за щадящо опрашителите земеделие в рамките на Общата селскостопанска политика.
-Намаляване на въздействието на употребата на пестициди, например чрез законови изисквания за прилагане на интегрирано управление на вредителите или чрез допълнителни методи за изпитване за определяне на токсичността на пестицидите за опрашителите, включително сублетални и хронични ефекти.
-Подобряване на местообитанията на опрашители в градските райони. Инициативата ще се съсредоточи и върху подобряване на знанията за намаляването на броя на опрашителите, причините и последствията от него, се казва още в съобщението.
Източник: https://ec.europa.eu

Снимка: : https://wikis.ec.europa.eu

(ПЗ)