• Home
  • Новини
  • Цената на слънчогледа е спаднала с 15% спрямо същия период на миналата година

Цената на слънчогледа е спаднала с 15% спрямо същия период на миналата година

By on 03.02.2023 0 1449 Views

При липса на преминали товари през последната седмица на месец януари 2023 г., общият експорт на пшеница и ечемик през „Пристанище Варна“ ЕАД1 от началото на настоящата пазарна
година до 29 януари 2023 г. изостава съответно с 46,7% и 91,4% на годишна база, се съобщава в Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин № 4/2023), издаван от земеделското министерство и публикуван на официалния сайт на ведомството.
През изминалата седмица се наблюдава известно раздвижване на износа на царевица през „Пристанище Варна“ ЕАД, с отчетени 49,2 хил. тона. Независимо от това, общо изнесеното количество от началото на пазарната година до момента е със значителните 87,1% под нивото отпреди една година
Експортът на слънчоглед през порта остава в застой, като от началото на септември 2022 г. досега са реализирани едва 2,2 хил. тона. Същевременно, цената на слънчогледа е спаднала с 15% спрямо предходната година, се посочва в Бюлетина. Към края на януари 2022 година, слънчогледът се е търгувал по 1122 лв./тон, а понастоящем – спрямо данните от бюлетина – 954 лв/тон.
Към 25 януари 2023 г. средните изкупни цени на хлебна и фуражна пшеница за
страната се понижават съответно с 2,4% и 4,1% на седмична база, а тази на царевицата – с
3%. Цената на ечемика остава без промяна спрямо предходната седмица, докато при
слънчогледа се отчита лека корекция в посока нагоре – с 1,3%.Основните зърнени култури се търгуват в границите от 3% (фуражна пшеница) до 30,2% (ечемик) по-скъпо, отколкото по същото време на 2022 г., сочат данните на МЗм.
(ПЗ)