ТЕХНОЛОГИЯ, ИЗПРЕВАРВАЩА ВРЕМЕТО

By on 09.02.2023 0 269 Views

Двата най-важни фактора, влияещи върху добива в земеделието, са водата и азотът (N). Използването на различни видове азотни торове в селското стопанство като ефикасен начин за подобряване на производството на културите се прилага вече над 50 години. Огромното количество азотни торове, използвани в световен мащаб излиза извън контрол и води до големи вредни ефекти като замърсяването с нитрати на водните басейни и екосистеми.

В последните години се предприемат все по-рестриктивни мерки в глобален мащаб за намаляването на емисиите от парникови газове, както и намаляване на приложението на пестицидите и торовете. Пред земеделските производители стои въпросът дали е възможно с използване на по-малко количество азотни торове, да се постигнат същите резултати, както при пълна азотна торова норма?

Ние вече имаме отговор и готово решение: Технологията с двукратно прилагане на Амалгерол Есенс и еднократно прилагане на Азот фиксиращите бактерии на Нутрибио N.

Биостимулантът Амалгерол Есенс повишава микробната активност в почвата и микоризата. Микоризата е специфична формация между хифите на някои гъби и корените на растенията и изпълнява следната роля:

-Увеличава обема на корените многократно;

-Увеличава всмукателния им капацитет от 75 до 100 пъти;

-10-15 пъти по-голям прием на хранителни вещества, отколкото при нормални условия;

-Разграждане на неразтворими във вода съединения на N, P, K, Cu, Zn и други елементи.

-По-голяма устойчивост на болести, причинени от почвени патогени;

-Действа като мощна водна помпа;

-Подпомага правилното и балансирано хранене на растенията.

Азот фиксиращите бактерии на Нутрибио N представляват уникален органичен микробиален листен тор, създаден на базата на микоризни гъби, азотфиксиращи бактерии (CERES Azotobacter salinestris) и други, който насърчава растежа на растенията и подобрява използването на хранителни вещества. Бактериите в продукта са живи в продължение на 4 год. поради иновативната технология за сушене на бактериите.
Използването на биостимулатори и азотфиксиращи бактерии за регулирането на растежа и развитието на културите ще стане основна практика за получаването на екологично чиста растителна продукция в условията на климатични промени и в контекста на „Зелената сделка”. Тяхното приложение щади околната среда и спомага за по-добро усвояване на хранителните вещества от корените в почвата. Спазването на фазите на приложение е наложително за тяхната ефективност.

Прилагането на комбинацията << двукратно Амалгерол Есенс и еднократно Нутрибио N , в никакъв случай няма да бъде разход, а сигурна инвестиция за по-висок и качествен добив!

Технологията с двата продукта ще ви спести до 30% употребата на азотни торове.

Не пропускайте да се възползвате от изгодните пакетни предложения през 2023 година. За повече информация се обърнете към нашите

търговски представители.

Един пакет за 150 дка съдържа: 60 л Амалгерол Есенс и 0.750 кг Нутрибио N

Екипът на Меди+Р ООД и Хехенбихлер ГмбХ – Търговско представителство Ви кани да посетите палата 13, щанд I-1 на Международна селскостопанска изложба Агра 2023, /21-25.02.2023г./ за да се запознаете с технологията, изпреварваща времето!