Триофлекс™ LQM® от ФМС – сигурно и надеждно решение за контрол на всички широколистни плевели при всички житни култури

By on 10.02.2023 0 187 Views

Триофлекс™ LQM® е хербицид, съдържащ три активни вещества, формулиран по нова технология, за да може да предложи един уникален продукт на земеделските производители. Благодарение на гъвкавата си доза на приложение Триофлекс™ LQM® е ефективен срещу най-важните широколистни плевели при всички житни култури, в т.ч. лепка, паламида, метличина, теменужка, мак, самосевка от конвенционален и технологичен слънчоглед и рапица, самосевка от кориандър и др.
ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ТРИОФЛЕКС™ LQM®
Триофлекс™ LQM® осигурява изключително висок контрол на широк спектър от широколистни плевели благодарение на:

•Комбинацията от 3 активни вещества с доказан противошироколистен ефект

• Усъвършенствана LQM® течна ОД формулация

• Много по-бързо и по-дълготрайно поемане на работния разтвор от плевелите

• Гъвкавост при избора на доза и момент на приложение

• По-малка зависимост от ниските температури, времето, обема на пръскачката и вида на дюзите

• Висока ефикасност независимо от етапа на развитие на плевелите и/или нивото на плътност по време на третирането

• Добър физически, химически и биологично съвместим профил

ТРИОФЛЕКС™ LQM® ВИ ДАВА:
• Отличен контрол на широколистните плевели, включително и такива, които са устойчиви на масово използваните хербициди при житни култури
• Инструмент за борба с възникването на резистентност чрез комбинирането на активни вещества от различни химични групи
• Регистрация за използване при всички житни култури и гъвкава доза
• Висока селективност независимо от фазата на приложение

Последните години показаха, че не винаги е възможно третирането на плевелите да бъде извършено в оптималния за това момент. За да отговори на нуждите на земеделските производители и да съобрази приложението на хербицида Триофлекс™ LQM® с изискванията на полето в момента на третиране, той може да се прилага и в доза от 50 до 100 мл/дка.
Ефикасността на Триофлекс™ LQM® се запазва дори при късно приложение в житните култури, но трябва да се има предвид, че колкото по-прераснали са плевелите, толкова по-труден е техния контрол. При някои плевели като лепка, паламида и самосевки технологична рапица дозата за постигане на оптимален контрол трябва да е 75-100 мл/дка.
За постигане на максимален контрол на метличина, росопас и прераснала лепка до 20-30 см, се препоръчва използване на по-висока доза от 75-100 мл/дка. Най-висок контрол при използване на дозата от 50 мл/дка се постига, когато третирането се извърши в ранни фази от развитието на културата – от братене до втори стъблен възел (BBCH20-32). Триофлекс™ LQM® показва високо ниво на гъвкавост на дозата при контрол на видове лайка, врабчови чревца, поветицовидно фасулче и самосевки конвенционална рапица и при третиране с 50 мл/дка се постига много добър контрол. Въпреки това плътността на плевелите и фазата на тяхното развитие винаги трябва да се взимат предвид при определяне на подходящата доза.

УНИКАЛНА LQM® ФОРМУЛАЦИЯ, ПОЗВОЛЯВАЩА БЪРЗО ПОЕМАНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР ОТ ПЛЕВЕЛИТЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СИГУРЕН КОНТРОЛ ДОРИ И ПРИ ПАДНАЛ ВАЛЕЖ 30 МИНУТИ СЛЕД ТРЕТИРАНЕТО.
LQM® технологията, приложена при формулирането на хербицида спомага за засилване на хербицидния ефект и намаляване на загубите при третиране. LQM® технологията подпомага оформянето на оптимално голяма капка, задържане на работния разтвор върху листата на плевела, поддържане свойствата на работния разтвор, ефективното му поемане от плевелните листа и придвижването му към уязвимите точки.
LQM® е патентована технология, която гарантира по-малка зависимост от ниските температури, от количеството на работния разтвор и от размера на дюзите, по-малка зависимост от фенофазата на културата и от степента на заплевеляване и по-малка вероятност за отвяване на работния разтвор.

При третиране и отмиване на работния разтвор 30 мин след третирането, имитирайки паднал силен дъжд е доказано, че още на 15-тата минута след третирането, над 50% от работния разтвор на Триофлекстм LQM® е поет от плевелите. При обикновена резервоарна смес от същите активни вещества, приложени като отделни продукти, проникването на работния разтвор става няколко часа по-късно. Отчитанията върху ефекта са направените на 35 ден след третирането.
Триофлекс™ LQM съдържа три активни вещества с два различни механизма на действие, което обуславя висока ефикасност и силна антирезистентна стратегия. За отличния ефект върху плевелите допринася и модерната течна формулация на продукта, базирана на уникална по рода си, подобрена LQM® технология, което изключва необходимостта да бъдат използвани прилепители.
Широкият прозорец за приложение (от братене до пълна поява на флагов лист), гъвкавата доза, от 50 до 100 мл/дка, липсата на ограничения в сеитбооборота и много добрата ефективност правят Триофлекс™ LQM стандартен продукт за борба с широколистни плевели в житни култури.

https://www.fmcagro.bg