• Home
  • Новини
  • Всички презентации от информационната кампания по Стратегическия план са публикувани на сайта на Министерството на земеделието

Всички презентации от информационната кампания по Стратегическия план са публикувани на сайта на Министерството на земеделието

By on 16.02.2023 0 741 Views

Националната информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) в България за периода 2023-2027 г. премина при засилен интерес от земеделските стопани. Тя се проведе в периода 06-16 февруари и в нея участваха над 2500 стопани, съобщи пресцентърът на земеделското министерство.

В съобщението се казва, че по време на срещите бе подробно разяснен начинът за предоставяне на директните плащания в новия програмен период. Екосхемите, както и условията и критериите за тяхното прилагане, като част от новите мерки в СПРЗРС, бяха също във фокуса на информационната кампания. Друг акцент на дискусиите са били стандартите за добро земеделско и екологично състояние на почвата. Експертите от Министерството на земеделието са представили информация и за инвестиционните мерки включени в Плана, както и промените в нормативната база. Теми на срещите са и наколна на терените, контрола на прилагането на препарати за растителна защита, както и системата за мониторинг.

Всички презентации от проведената национална информационна кампания са на разположение на земеделските стопани на официалната страница на Министерството на земеделието: https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/nad-2500-zemedelski-stopani-uchastvaha-v-nacionaln/.

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Териториални областни офиси продължава националната информационна кампания на Министерството на земеделието за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. График на срещите е публикуван на страницата на НССЗ: https://www.naas.government.bg/news/nacionalnata-sluzhba-za-sveti-v-zemedelieto-she-prodlzhi-nacionalnata-informacionna-kampaniya-na-ministerstvoto-na-zemedelieto-za-strategicheskiya-plan.

(ПЗ)