04.03.2023

Използване на по-малко химически пестициди: Европейската комисия публикува набор от инструменти за добри практики

By praadmin 0 136 Views

Контролът на вредителите, които увреждат посевите и растенията, е необходим както за запазване на продоволствената сигурност, така и за осигуряване на жизнеспособни доходи на фермерите за тяхното производство, се посочва в съобщение на Европейската комисия, публикувано на официялния сайт на институцията, на 28 февруари,т. г.. В документа още се казва, че това трябва да се направи, като се сведат до минимум рисковете за хората и околната среда. Такъв подход, използващ естествени методи, когато е възможно, и химически пестициди като крайна мярка, се нарича „интегрирано управление на вредителите“ (IPM). Сега Европейската комисия публикува база данни 

представяща преглед на наличните в момента IPM методи, придружени от проучване, оценяващо тяхната ефективност и перспективите за по-нататъшното им използване.

Базата данни включва около 1300 примера за практики, техники и технологии в рамките на осем принципа на IPM установени на европейско и международно ниво, като използване на сеитбообращение и балансирано торене, мониторинг на вредни организми, целенасочено и намалено приложение и, което е по-важно, предпочитание за нехимически методи за борба с вредителите. Базата данни също така включва 273 „насоки за специфични култури“, разработени от националните органи на държавите-членки и публични органи за прилагане на изискванията за IPM съгласно Директивата за устойчива употреба на пестициди(SUD).

Този преглед на практиките, създаден след две години работа, показва, че има голямо разнообразие в възможностите за възприемане и прилагане на IPM в страните от ЕС. Всички примери са представени на националните езици с кратко въведение на английски. Този инструментариум има за цел да подпомогне националните власти, съветниците в земеделските стопанства и т.н. да разработят и внедрят подходи за IPM след адаптирането им към местните/регионални земеделски и агроклиматични условия. Базата данни, хоствана в платформата за моделиране на данни на JRC за икономика на ресурсите (DATAm), ще се актуализира редовно с допълнителни примери.

Повече по темата: https://agriculture.ec.europa.eu/news/using-less-chemical-pesticides-european-commission-publishes-toolbox-good-practices-2023-02-28_en

(ПЗ)