• Home
  • Растителна защита
  • торове
  • семена
  • <span class="bread-current bread-6420" title="Знаете ли, чеСОРГОТО Е АЛТЕРНАТИВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПЛОЩИ, НАПАДНАТИ ОТ ДИАБРОТИКА">Знаете ли, чеСОРГОТО Е АЛТЕРНАТИВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПЛОЩИ, НАПАДНАТИ ОТ ДИАБРОТИКА
05.03.2023

Знаете ли, че
СОРГОТО Е АЛТЕРНАТИВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПЛОЩИ, НАПАДНАТИ ОТ ДИАБРОТИКА

By praadmin 0 208 Views

От карантинен вредител през миналия век, западният коренов червей (Diabrotica) получи широко разпространение и стана опасна заплаха за царевицата в Европа и у нас. Ларвите унищожават основно корените на растението и причиняват полягане. Силно се намножава особено при монокултурно отглеждане на царевицата. Едно от решенията за превенция и контрол на този вредител, е да се намали популацията чрез въвеждане на сорго в сеитбообращението, тъй като то не се засяга от насекомото. Основната цел е запазване на площите чисти от диабротика за отглеждането на царевица.


Сорго с бяло оцветяване: запазването на светло бялото оцветяване
с и без оцветяване на зърното, е важен елемент при соргото за консумация от хора.
Източник: текст и снимкиhttps://lidea-seeds.bg
Адаптация: ПЗ