• Home
  • Новини
  • ДФ „Земеделие“ ще заплаща от 35 до 65% от разходите за застрахователните премии на земеделците, кандидатствали за помощта
09.03.2023

ДФ „Земеделие“ ще заплаща от 35 до 65% от разходите за застрахователните премии на земеделците, кандидатствали за помощта

By praadmin 0 129 Views

От 6 до до 9 юни 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата за застраховане на селскостопанска продукция, припомнят от ДФ “Земеделие“. Финансовият ресурс по помощта за 2023 г. е 3,5 млн. лв.
Средствата се предоставят под формата на заплащане на част от разходите за застрахователни премии. Максималният размер на подкрепа, която може да получи един фермер, който отглежда овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и тютюн е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. Стопаните, които застраховат зърнени култури (пшеница, ечемик и царевица) и маслодайни (слънчоглед и рапица), могат да получат до 35% от стойността на застрахователната премия. Размерът на подпомагане е до 21 лв./ха при размер на застрахователната премия от 60 лв./ха.
Бенефициери по помощта могат да бъдат земеделски стопани, отглеждащи:

овощни култури над 0.5 ха и срок на експлоатация на насажденията под 20 години;

зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии над 0.1 ха;

зеленчукови култури над 0.3 ха;

етерично-маслени култури над 0.5 ха;

тютюн над 0.1 ха;

зърнени култури над 3 ха;

маслодайни култури над 3 ха.
Земеделските стопани, отглеждащи зърнени и маслодайни култури, се подпомагат за първите 2 000 ха от площите си.
(ПЗ)