• Home
  • Технологии
  • Фокстрот™ 69 EВ от ФМС – отлично, доказано в практиката средство за справяне с житните плевели при пшеница и ечемик

Фокстрот™ 69 EВ от ФМС – отлично, доказано в практиката средство за справяне с житните плевели при пшеница и ечемик

By on 09.03.2023 0 531 Views

ФМС инвестира значителни средства и усилия всяка година, за да предложи на земеделските производители нови устойчиви решения в земеделието. Мотивирана от желание за нововъведения и откриване на нови активни вещества от химически и биологичен произход, компанията цели да осигури надеждна и качествена защита на културите. ФМС работи с отношение и ангажимент към земеделските производители, за да ги подпомогне да оптимизират своята производителност, устойчивост и рентабилност.
Чрез новите си предложения ФМС Агро България предлага на земеделските производители продукти, които отговарят на най-добрите земеделски практики, така че те да получават високи добиви и качествена продукция от културите, които отглеждат.

Основен и доказал се през последните години продукт, който ФМС Агро България предлага и през 2023 год., е хербицид ФОКСТРОТ™ 69 ЕВ.

Фокстрот™ 69 EВ е най-продаваният противожитен хербицид на ФМС в страната, регистриран при пшеница и ечемик. Прилага се в доза – 100 мл/дка. Доказано високоефективен, справя се отлично с основни житни плевели като див овес, лисича опашка, видове просо, кощрява, обикновена ветрушка и много други.
Фокстрот™ 69 EВ се поема от листата на третираните плевели и се транслоцира акропетално и базипетално, като потиска ензимите отговарящи за синтеза на мастни киселини в клетката.
Най-висока ефикасност се постига, когато продуктът се прилага на активно растящи плевели, които имат достатъчна биомаса за абсорбиране на феноксапроп-п-етил по време на приложението. Видими симптоми, като първи признаци на хлороза последвана от некроза, започват да се наблюдават няколко дни след третирането. При чувствителните плевели растежът спира почти веднага след третирането, а пълното им загиване е в рамките на 10 -30 дни.

ВИСОКА СЕЛЕКТИВНОСТ ЗА КУЛТУРАТА

Предимството, което отличава Фокстрот™ 69 EВ от останалите противожитни хербициди на пазара като качество, е добавеният в него антидот – клоквинтоцет-мексил, който е ново поколение и гарантира отлична селективност за културите, като ги предпазва от хербициден стрес.
Чувствителността на житните култури към феноксапроп-п-етил е свързана със способността на растението да деактивира и разгражда хербицида до по-малко активни съединения. При пшеницата и особено при ечемика степента на разграждане е ниска, което може да доведе до увреждане на културите. Именно наличието на антидот във формулацията на Фокстрот™ 69 ЕВ гарантира отлично хербицидно действие, без опасност от фитотоксичност.

ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СЕЛЕКТИВНОСТТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИБАВЯНЕТО НА АНТИДОТ

Антидотът добавен към феноксапроп-п-етил гарантира отлична селективност за културата във всички значими фази на приложение.
Антидотът избран от ФМС при разработването на състава на Фокстрот™ 69 ЕВ, е клоквинтоцет-мексил. Това е антидот, който е добре известен и тестван в житните култури. Редица опити проведени от ФМС показват, че комбинацията от феноксапроп-р етил с клоквинтоцет – мексил води до много по-широка селективност за културата, отколкото при използването на други антидоти.
След приложение на Фокстрот™ 69 ЕВ чувствителните плевели престават да растат от 1-3 дни. В рамките на 7-14 дни ефектът става видим, тъй като хлорозата става видима, а от 10-20 дни след третиране хлоротичната тъкан се превръща в некротична. В зависимост от климатичните условията плевелите загиват в рамките на 10-30 дни.

С решенията на ФМС земеделския производител избира качествени, оригинални продукти на отлична цена, като си гарантира пълен контрол на икономически важните плевели и болести, съчетан с оптимално подхранване на културата и подпомагането й, особено в случаи на неблагоприятни условия.

https://www.fmcagro.bg