• Home
  • Новини
  • САРА предвижда свиването на оранжерийното производство, въпреки високите изкупни цени

САРА предвижда свиването на оранжерийното производство, въпреки високите изкупни цени

By on 14.03.2023 0 145 Views

Първоначалните предвиждания на САРА (Център за икономически изследвания в
селското стопанство), отразени н Бюлетин №2/февруари, т. г., за
реколтата на основни зеленчуци в страната за 2023 г.
показват продължаване свиването при оранжерийното производство и запазване равнищата
от последните 1-2 години при полските зеленчуци.
Общото производство на домати се предвижда на 105 хил.т. (-3% към 2022 г), с вариация ±5% при
вероятност от 40%. Вероятността за по-високо производство от тези средни граници е оценено на
35% , а песимистичният сценарий се разглежда с шанс от 25%.
Предвижданията за полското производство на пипер се оценява на 55 хил.т (-7% към 2022 г) и общо производство от 58 хил.т. Вероятността с отклонение
от ±5% от това производство се изчислява на 50%.
Оценката за средното производство на краставиците за 2023 г. с грешка ±5% е изчислена на 46 хил.т (-2% към 2022 г) при вероятност от 45%. Оптимистичният сценарий за по-голяма реколта е оценен на 25%, а песимистичният сценарий се прогнозира с вероятност от 30%.
В исторически план, изкупните цени на домати, пипер и краставици са на рекордни равнища.
Средните изкупни цени на доматите по данни на НСИ се изчисляват на 1,43 лв/кг, с 43% нагоре в
сравнение с последните 5 години. Средните изкупни цени на краставиците за 2022 г. се изчисляват на 1,53 лв/кг, с около 19% ръст за последните 5 години. При пипера изкупната цена за 2022 г. е 0,87 лв/кг, което е 18% нагоре в сравнение с последните 5 години.
През февруари 2023 г. най-голямо увеличение на цените на едро се отчита при краставиците, които в европейски план се оказаха с най-високо повишение и същевременно в най-доходоносния оранжериен зеленчук през този сезон. При цените на дребно за домати поскъпването е с 8% за месец, докато при краставиците цените скачат с 26%. Средно цените на месец, докато при
краставиците цените скачат с 26%. Средно цените на дребно за зеленчуци по изчисления на САРА за 2022 г. ще достигнат ръст от 22%.
(ПЗ)