• Home
  • Новини
  • С изменение на наредба ще се разрешава съдържанието на тетрахидроканабинол в семената на индустриалния коноп да е до 0,3 %
20.03.2023

С изменение на наредба ще се разрешава съдържанието на тетрахидроканабинол в семената на индустриалния коноп да е до 0,3 %

By praadmin 0 224 Views

На официалния сайт на земеделското министерство е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол. Документът е предложен за обществено обсъждане, което ще продължи до 18 април, т. г.
В мотивите към доклада, с който са представени исканите промени в цитираната Наредба №1 от 2018 г. внесени от зам.-министър Тодор Джиков, се посочва, че до 15.12.2022 г. са издадени 390 разрешения на регистрирани земеделски стопани за отглеждане на растения от рода на конопа. Интересът към издаване на разрешение на отглеждане на коноп в Република България се увеличава значително през 2021 и 2022 г., когато са издадени съответно 78 и 92 броя разрешения, при едва 14 броя през 2018 г.
И още, че изменението и допълнението на Наредба № 1 от 2018 г. е насочено към привеждане и постигане на съответствие между приетият Регламент (ЕС) 2021/2115, както и с приетото решение на ЕК № CCI: 2023BG06AFSP001 от 07.12.2022 г., с което Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони на Република България е одобрен.
В най-общ план изменението е насочена към повишаване на съдържанието тетрахидроканабиол на семената, използвани за посев на индустриален коноп от 0,2 до 0,3 тегловни единици. Това изменение се предлага да се залегне и в Стратегическия план за подпомагане чрез интервенциите за директно плащане на площ (2023-2027 г.), и е описано като: „Площите, използвани за производство на коноп, представляват хектари, отговарящи на условията за подпомагане, само ако използваните сортове имат съдържание на тетрахидроканабинол, не по-голямо от 0,3 %.“
(ПЗ)