• Home
  • Новини
  • Европейската комисия предлага подпомагане с 16,75 милиона евро за българските фермери като компенсация за прекомерния внос на зърно от Украйна
21.03.2023

Европейската комисия предлага подпомагане с 16,75 милиона евро за българските фермери като компенсация за прекомерния внос на зърно от Украйна

By praadmin 0 204 Views

Комисар Януш Войчеховски е представил предложението на Европейската Комисия пред министрите на земеделието на заседание на Съвета по земеделие, проведено на 20 март, т. г., което включва подкрепа на фермерите от Полша, България и Румъния, на стойност 56,3 милиона евро, финансирана от селскостопанския резерв. Тази подкрепа се очаква да компенсира засегнатите фермери за икономическите загуби, дължащи се на увеличения внос на зърнени и маслодайни семена, и да ограничи въздействието на пазарните дисбаланси върху техните решения за пролетна сеитба, се казва в официално съобщение, пеблукувана на сайт на ЕС – секция Селско стопанство и развитие на селските райони (https://agriculture.ec.europa.eu)
Фермерите в страните, граничещи с Украйна, изразяват загриженост относно ефектите от увеличения внос на украински зърнени и маслодайни култури върху местните пазари, се припомня в съобщението. Смущенията в търговията, причинени от руската агресия, не трябва да стават за сметка на фермери от съседни страни, четем още в информацията.
Въз основа на оценката, изпратена от засегнатите държави членки, Комисията анализира ситуацията, разглеждайки прекомерното предлагане на продукти на национално и регионално ниво и възможното въздействие върху цените на местното производство. Натискът върху логистичните вериги, който оказва влияние върху цените и пазарните възможности за фермерите в близост до границата, също беше взет предвид, особено за Румъния.
В допълнение се уточнява, че финансовата помощ ще бъде разпределена между трите държави-членки, които след това ще я разпределят на фермерите възможно най-скоро. Комисията предлага да се разпределят 29,5 милиона евро за Полша, 16,75 евро за България и 10,05 милиона евро за Румъния .
Трите държави могат да допълнят тази подкрепа от ЕС до 100% с национални средства, което би възлизало на обща финансова помощ от 112,6 милиона евро за засегнатите фермери.
Комисията ще очаква плащанията на земеделските стопани да бъдат извършени до 30 септември 2023 г., като трите страни трябва да уведомят Комисията как са разпределени средствата и как са помогнали на фермерите, наред с други интервенции.
Проектомярката на Комисията, под формата на регламент за прилагане, в момента се обсъжда с държавите-членки, които ще гласуват по нея на заседанието на комисията за общаорганизация на селскостопанските пазари, насрочено за 30 март, се подчертава в съобщението. Ако мярката бъде одобрена, тя ще бъде публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз в началото на април и ще влезе в сила в деня след публикуването й, за да могат България, Полша и Румъния да я прилагат незабавно.
(ПЗ)