Проф. Иван Панайотов – препоръки към производителите на пшеница при климатическите особености на пролет 2023

By on 22.03.2023 0 302 Views

Тук публикуваме професионалното мнение на проф. Иван Панайотов, авторитетен селекционер на български сортове пшеница, който беше любезен да отговори на въпрос на сп. „Практично земеделие“ как оценява развитието на културата в настоящия момент и какви практики да приложат фермерите, за да постигнат успех при отглеждането й. Ето какво заяви той:
-Вече е съвършено ясно, че зимата свърши, запасът от влага в почвата е недостатъчен, едва на 60-80 см, а нормалният запас е до 2 метра. Годината се очертава като сушава. Наблюденията ми върху пшеничените посеви в страната показват голямо разнообразие в развитието – от братене до вретенене (б. р. – към средата на март, т. г.). Посевите върху слънчогледови предшественици са по-изостанали от тези върху царевични предшественици. Друга особеност – българските сортове се развиват по-бързо и мощно в сравнение със западноевропейските сортове, развиват по-силна коренова система и възможността за преодоляване на предстоящата суша е по-голяма.
При тези условия моето виждане за посевите е следното:
1.Да не се прекалява с азотните дози, оптималното количество чист азот (N) е в границите на 12-14 кг /дка. Известно е, че за образуването на 100 кг зърно е необходимо около 3 кг азот /а.в./, но българските сортове образуват това количество с по-малко азот – 2,5 кг. Това се дължи на селекционния процес, извършван при засушливи условия. При това добивът от зърно превъзхожда чуждите сортове и е с високо качество.
2.Листните, комплексни и др. торове да се внасят само при активен растеж. При наличие на засушаване всяко листно третиране има вредни последици. Добре е листните торове и фунгициди да се внесат с хербицидното третиране, като при наличие на валежи до и след изкласяване и вегетативната маса е свежа, да се направи второ третиране за предпазване от болести и неприятели. За отбелязване е, че новите български сортове имат висока устойчивост към ръжди, а брашнестата мана при засушаване е потисната. Вероятен проблем ще бъде житната дървеница, поради топлата зима.
3.При наличната ситуация предлагам на интелигентните производители на пшеница да използват повече качествените български сортове. Вероятно купуването на нови семена ще бъде ограничено от икономични съображения, но най-малко 20 % от посевите трябва да бъдат засети с качествени сортове. (Б. а. – Пример от практиката: Идва един стопанин от село Криводол, иска български сортове да си прави хляб, от чуждите не ставал, и е доволен.).
4.При тези условия, мисля, че независимо от настъпващата суша, производството на пшеница ще бъде достатъчно за страната и за износ. Необходимо е да се даде по-голяма възможност за качествените пшеници и българският хляб да бъде без химикалите, типични за чуждите сортове. Суша е имало и ще има, но тя е естествен процес както в миналото, така и в настоящето и бъдеще време.
Очаква ни интересен период от около 100 дни, до жътвата на пшеницата, през който българската селекция ще покаже своето превъзходство.
март 2023, гр. Свищов

Б. р. – Публикуваме мнението без редакторска намеса