МЗ пояснява какво се разбира под засяване на покривни и междинни култури в стандартите ДЗЕС 6, ДЗЕС 7 и ДЗЕС 8

By on 30.03.2023 0 745 Views

Днес (30,03.) земеделското министерство съобщи, че на официалния сайт на институцията са публикувани отговори на първата серия от въпроси, задавани от земеделските производители по време на информационната кампания по Стратегическия план, проведена през февруари т. г., в цялата страна.
Един от най-често задаваните въпроси е този относно изискванията за минимална почвена покривка, покривните и междинни култури, които са поставени в стандартите за Добро земеделско и екологично състояние на почвата, определен в документите ДЗЕС 6, ДЗЕС, ДЗЕС 8
Тук публикуваме отговора на въпроса , изготвен от МЗМ, имайки предвид, че кампанията по засяване на междинните култури предстои.
Още в началото от МЗм отговарят, че не може да има изключение от ДЗЕС 6, защото рискът от ерозия засяга както малките, така и големите площи.
Въпрос: : Какво се разбира под засяване на покривни култури в изпълнение на ДЗЕС 6? Еднакво ли се тълкуват като значение „покривните култури по ДЗЕС 6“, междинните култури по ДЗЕС 7 и ДЗЕС 8, както и междинни/покривни култури по еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал-насърчаване на зелено торене и органично наторяване?
Засяването с покривни (или с междинни, или с азотфиксиращи) култури по стандарта за ДЗЕС 6 има за цел почвата да се укрепва и предпазва от деградация през периодите с ерозионен риск, които са от 01.06. до 31.10. за равнините земеделски площи и от 01.11. до 15.02. за обработваемите земи на наклон. Същите се използват и за целите на стандарт ДЗЕС
7 за предотвратяване на монокултурното земеделие, за да не се извличат от нея един и същи вид хранителни вещества, а да се подобрява почвената структура и за ДЗЕС 8 с цел опазване
на биологичното разнообразие в земеделските земи.
За зелено торене не се използват препарати за растителна защита (ПРЗ) и обикновено се избират култури, които образуват нежна листна маса. Тя бързо се мулчира, за да улесни сеитбата на основната култура след нея и защото нежната листна маса се минерализира бързо и подава хранителни елементи още на първата основна култура.
В смеските за зелено торене е препоръчително да има и незимуващи видове, които образуват буйна листна маса, която след попарване през зимата позволява безпроблемно размесване с почвените обработки напролет. За предпазване от ерозия се предпочитат култури с коренова система с голяма маса и обем.
За целите на изпълнение на стандартите за добро земеделско и екологично състояние, от МЗм предвиждат в Заповедта на министъра на земеделието за условия за прилагане на стандартите за добро земеделско и екологично състояние, която е на обществено обсъждане
на страницата на министерството от 01.03.2023 до 01.04.2023 г., да бъдат изброени в приложение азотфиксиращите, междинните, покривните култури.
Повече информация по тази тема може да прочетете на:

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2023/03/30/vprosi_i_otgovori_obobshcheni_2902023_pPBH1zQ.pdf

На снимката: Фуражна ряпа – междинна култура /от Лидер Консултинг ЕООД/
(ПЗ)