• Home
  • Новини
  • Половината земеделска земя в ЕС вече е изложена на риск от дефицит на опрашване на растенията

Половината земеделска земя в ЕС вече е изложена на риск от дефицит на опрашване на растенията

By on 06.04.2023 0 184 Views

На 5 април 2023 г. Европейската комисията прие съобщение, в което се излага нейният отговор на гражданската инициатива „Спасете пчелите и фермерите! Към благоприятно за пчелите земеделие за здравословна околна среда“. За реализацията на инициативата, през 2022 г. , в страните-членки на ЕС бяха събрани 1 054 973 подписа за подкрепа. В съобщението, публикувано на официалния сайт на Съюза, се казва, че Комисията приветства и признава значението на Европейската Гражданска Инициатива, по-специално отношението към взаимосвързаните кризи от изменението на климата, замърсяването и загубата на биологично разнообразие, които са нарастващи предизвикателства за селското стопанство и продоволствената сигурност на Европа.
В ЕС всеки трети вид пчели, пеперуди и летателни мухи намалява, докато 80% от културните и дивите цъфтящи растителни видове зависят от опрашването чрез тях. Половината земеделска земя в ЕС вече е изложена на риск от дефицит на опрашване. Заплахата за съществуването на опрашителите е заплаха за продоволствената сигурност и за живота на планетата, пише в съобщението. В този контекст Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да намерят бързи и амбициозни споразумения по вече представените законодателни предложения, които ще помогнат за защитата и възстановяването на европейските опрашители и ще превърнат амбицията на гражданите в закон.
Повече по темата:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2084