24.04.2023

Пулсар® Плюс Големият ПЛЮС+ в борбата с плевелите и Синята китка

By praadmin 0 124 Views

Пулсар® Плюс е единствен по рода си широкоспектърен хербицид – активният химичен компонент на най-комплексната и една от най-ефективни технологии в слънчогледа – Клиърфийлд® Плюс. Ефективността на Пулсар® Плюс се доказа с бързата интеграция в технологията на отглеждане на слънчоглед в България – географската зона с най-силно влияние на климатичните промени в Европа.
Многообразието на плевелите у нас като южна страна, стихийността на времето, малкият прозорец за иначе многото мероприятия напролет, както и наличието на нови раси на висшия цветен паразит Синя китка, изискват комплексни решения и новаторски подход. Именно тези предизвикателства направиха Пулсар® Плюс най-предпочитания в България имазамокс съдържащ хербицид в слънчогледа:
Пулсар® Плюс притежава изключително широк обхват на действие, като се справя едновременно с 3 проблема – житни плевели, широколистни плевели и Синя китка.
Пулсар® Плюс демонстрира несравнима ефикасност в борбата с плевелите и най-вече трудните за въздействие такива
Пулсар® Плюс се разпределя, прилепва и прониква в листата в максимална степен, като е защитен по най-добрия начин от UV радиация и измиване.

Защо фермерите предпочитат Пулсар® Плюс?

ПЛЮС е разработена от БАСФ уникална, патентована система от аджуванти, интегрирана в един готов продукт – Пулсар® Плюс. Трите специални ко-формуланта, работещи в пълна синергия заедно с имазамокс, постигат много по-добър контрол на плевелите, като разликата е особено видима при трудни за контрол плевели като Лобода, Полска кощрява и други, които имат морфологични особености затрудняващи работата на хербицидите. Не е за пренебрегване и Амброзия – плевел, все още е разпространен основно в Северозападна България, но един от най-трудните за контрол плевели в Централно Европейските страни.

ПЛЮСправи така, че максимално количество имазамокс да се усвои от плевелните растения в рамките на 24 часа след третиране – средно 2,5 пъти повече от други продукти със същото активно вещество, където загубата на активно вещество в следствие на измиване може да достигне до 80%.
Тези свойства на Пулсар® Плюс го правят незаменим в борбата със Синята китка, защото колко сме защитени от нея зависи от това колко имазамокс попада в слънчогледовите растения. Само достатъчно количество от него може да възпира паразита до края на вегетация на слънчогледа, а това е гаранция че няма да бъде позволено на Синята китка да се размножава и разпространява семената си.
ПЛЮС формулацията е защитена отлично срещу UV радиация, което е от особено значение през месец май, когато се извършват третиранията с Пулсар® Плюс и когато слънцестоенето е продължително, често с много силна радиационна активност. Разрушителната сила на слънчевата радиация е основен проблем за вегетационните хербициди и тяхната ефикасност.
ПЛЮС е уникална формулация защото позволява да се оптимизира дозата на приложение на Пулсар® Плюс според плевелния състав и заплевелеността на полето. Гъвкавата доза спестява средства, прави използването на хербицида по екологично, дава по-голям прозорец от време в който да се избере правилния момент за третиране, и не на последно място дава свобода на работа и спокойствие дори при борба с напреднали във фазата си плевели.
ПЛЮС е формулацията която контролира по-добре плевелите като работи по-ефективно върху листата.

От БАСФ – Решения в земеделието