ЖЪЛТАТА РЪЖДА Е ОТНОВО В БЪЛГАРИЯ

By on 26.04.2023 0 397 Views

Изминаха осем години след проблемната 2015 г. , когато българските фермери трябваше да се справят с предизвикателството в борбата с масовата поява на жълтата ръжда по пшеницата.


Днес – вече в няколко района на България се алармира поява и бързо разпространение на болестта, породено от благоприятните условия за развитие на гъбното заболяване.
Жълтата ръжда е широко разпространена в по-северните и хладни райони, а у нас се проявява при продължителна влажна и хладна пролет, каквато е тази през 2023 г. Важна предпоставка за нейното бързо разпространение са постоянните и силни ветрове, които пренасят патогена на огромни разстояния.
Напада главно пшеницата, ечемика и ръжта, както и голям брой житни тревни видове. При благоприятни условия (температура и атмосферна влага), тя се разнася изключително бързо и нанася значителни щети на зърнопроизводство, достигащи 50% и повече процента от добивния потенциал на културите.
Симптомите й се наблюдават по листата и по-рядко по стъблата, плевите и неузрелите зърна.


По листните петури се появяват лимонено-жълти, надлъжно разположени тесни ивици, върху които се образуват дребни, изпъкнали, линейно подредени в прави успоредни редове като шев между жилките жълти уредосори. Те остават известно време покрити от епидермиса и са трудни за различаване при първи симптоми на заразата.
Нападнатите растения са с подтиснат растеж, остават ниски, листата им се усукват и прегарят, като резултат се залагат дребни и спаружени зърна.
За да не се стигне до масова проява и разпространение на патогена, се препоръчва фермерите да обследват редовно житните си посеви.
Препоръчва се използването на регистрирани фунгициди за борба с жълтата ръжда като профилактично приложение или при първи видими симптоми на зараза.
Поради реалната опасност от масова проява на жълта ръжда , CORTEVA препоръчва използването на фунгициди с доказано действие срещу патогена, осигуряващи максимална защита в реални и ‘‘работещи‘‘ дози.
CORTEVA AGRSCIENCE БЪЛГАРИЯ ПРЕПОРЪЧВА:
За превантивни приложения – фунгицидите: УНИВОК®, ИНОВОР® И ВЕРБЕН®, които дават отлични резултати на полето.
При вече налична зараза и проява на първи признаци – моментална реакция с фунгицидите: УНИВОК® И ВЕРБЕН®, които притежават силно лечебно действие.
ПОВЕЧЕ ЗА ПРОДУКТИТЕ:
УНИВОК®, предлага изключително предпазно, стопиращо и лечебно действие срещу всички икономически важни болести при житни култури.
УНИВОК® е двукомпонентен фунгицид съдържащ протиоконазол, който е един от най-новите триазоли, със системно, ерадикиращо и предпразно действие и изцяло новото активно вещество Inatreq™ active от нова химична група и нов начин на действие срещу широк спектър от болести.
УНИВОК® се прилага в гъвкава доза в зависимост от момента на приложение, както следва: Т1 – 120 мл/дка; Т2 – 120 – 130 мл/дка.
УНИВОК® e с доказан от независими източници в Европа (AHDB, Harper adams university, ADAS, NIAB, SRUC research) превъзхождащ ефект и защита от жълта ръжда спрямо комбинирани продукти на пазара на база протиоконазол, ревизол и тебуконазол.
iQ-4™ формулация за почти 100% покритие на растителните части на културата и пълно абсорбиране.
ВЕРБЕН® е специфично усъвършенстван за осигуряване на високоефективен контрол на болестите, водещ до по-добра и дълготрайна защита. Подобрената формулация осигурява отлично преразпределение на продукта по повърхността на листата.
Фунгицидът ВЕРБЕН® съдържа две доказали се в практиката активни вещества за контрол на икономически важните болести по житни култури, като брашнеста мана, септория по листа и класа, кафява ръжда, жълта ръжда, хелминтоспориоза, фузариум по класа, гниене на основите, листни петна, мрежести петна и рамулария. Отличният синергизъм на двете активни вещества осигуряват сигурен контрол на болестите и спомагат за постигане на добивния потенциал.
Дозата на приложение на ВЕРБЕН® е изключително гъвкава според момента на приложение, както следва: Т1 – 60-70 мл/дка; Т2 – 80 мл/дка; Т3, с обем на работния разтвор: 15-40 л/дка
ИНОВОР® – фунгицид от концепцията AgCelence® на BASF. Комбинацията от пираклостробин с флуксапироксад притежава продължително предпазно действие, като защитава от проникването на патогените, стопиращо действие, което унищожава вече развитите спори.
ИНОВОР® се справя безупречно срещу видове септория, видове ръжди, мрежести петна, листен пригор, дрешлера, брашнеста мана, като препоръката за доза на употреба са – Т1 – 75 мл/дка и Т2 – 90 мл/дка.