Нов вредител е включен в списъка за предупреждения на Европейската и средиземноморска организация за растителна защита

By on 28.04.2023 0 200 Views

Европейската и средиземноморска организация за растителна защита (European plant protection organization – EPPO), през януари 2023 г., включи в списъка си за предупреждения (EPPO Alert List)[1] нов неприятел – Chloridea virescens (б. р. – вързастно насекомо – на заглавната снимка), който вреди по полски култури, плодове и зеленчуци, декоративни растения и голям брой плевели, съобщава на официалната си уеб страница Центърът за оценка на риска по хранителната верига.

Вредителят Chloridea virescens (Fabricius) (тютюнева нощенка/тютюнев молец) принадлежи към разред Lepidoptera (пеперуди), семейство Noctuidae (нощенки), род Chloridea. В миналото видът е принадлежал към род Heliothis.

Chloridea virescens е многояден, поливолтинен вид. Разпространен е в Северна, Централна и Южна Америка, където вреди по редица полски култури, включително тютюн (откъдето произлиза и тривиалното му име).

Неприятелят Chloridea virescens е включен в EPPO Alert List във връзка с направено проучване на EPPO относно рисковете от вредители, свързани с вноса на домати[2] (плодове от растението домат). Целта на това проучване е да се идентифицират потенциалните заплахи и риска от въвеждане в региона на EPPO на домати, произхождащи от други региони на света.

За включването на неприятеля в списъка за предупреждения на EPPO допринася и извършеният през 2020 г., от Националната служба за растителна защита на Нидерландия, т.нар. Бърз анализ на фитосанитарния риск от Chloridea virescens (Quick scan on Chloridea virescens)[3]. Този анализ е направен поради факта, че през последното десетилетие в Европа са отчетени няколко прихващания на екземпляри от ранните етапи от развитието от Chloridea virescens (яйца и ларви) върху плодове и зеленчуци, внос от Америка (Перу, Колумбия, Мексико и Доминиканската република).

В допълнение Европейската комисия, чрез Регламент (ЕС) 2022/1941[4] установява мерки за предотвратяване на въвеждането, движението, задържането, размножаването или освобождаването на определени вредители, в това число и Chloridea virescens (Lepidoptera: Noctuidae) в Европейския съюз (ЕС).

Снимка: https://corhv.government.bg

(ПЗ)