• Home
  • Новини
  • Министерство на земеделието планира да увеличи бюджета за проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Министерство на земеделието планира да увеличи бюджета за проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

By on 13.05.2023 0 182 Views

Проект за изменение на насоките за кандидатстване е публикуван за обществено обсъждане със срок до 19 май 2023 година

Министерството на земеделието планира да увеличи бюджета за проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР) с цел одобрение на по-голям брой заявления, съобщи пресслужбата на институцията.

Управляващият орган на програмата представя за обществено обсъждане проект на заповед, с която се изменят Насоките за кандидатстване по подмярката.

Предвижда се да бъдат одобрени по-голям брой заявления с равен брой точки и се променят условията за изпълнение на предложенията, с което се улеснява реализирането на проекти.

Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 19.05.2023 година чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

Проектът на заповед за изменение на Заповед № РД 09-399 от 19.04.2021 г. на заместник-министъра на земеделието и ръководител на Управляващия орган е публикуван тук: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/

(ПЗ)