• Home
  • Новини
  • За Кампания 2023 г. срокът за подаване на заявления за директни плащания се предлага да е до 30 юни

За Кампания 2023 г. срокът за подаване на заявления за директни плащания се предлага да е до 30 юни

By on 15.05.2023 0 306 Views

В публикувания проект на наредба, публикуван на сайта на земеделското министерство, на 12 май, т. г., в мотивите на вносителя зам.-министър Георги Събев се казва – „Предвид обстоятелството, че Стратегическият план се прилага за първа година и с оглед на уеднаквяването за кампания 2023 на срока за подаване на заявления с крайният срок за подаване и редактиране на заявления, за заявленията за подпомагане подадени през 2023 г. се въвежда дерогация относно прилагането на предвиденото в чл. 82, ал. 1 на Наредба № 3 от 2023 г. намаление от 1 % за всеки работен ден на съответното директно плащане при подаването на заявление за подпомагане след крайната дата.

Така, този проект на наредба се предвижда срокът за подаване на заявление за подпомагане и редакция за Кампания 2023, без това да води до намаление на плащането да бъде 30 юни.

Обсъждането на проекта е предвидено до 26 май, т.г.

Повече информация: https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-naredba-za-doplnenie-na-naredba-3-ot-202/

(ПЗ)