Кораген® 20 СК – по-сигурната защита от неприятели при царевица, овощни, зеленчукови, картофи, лозя и други култури

By on 16.05.2023 0 301 Views

Кораген® 20 СК е инсектицид с контактно и стомашно действие, за контрол на широк спектър от гризещи неприятели при овощни, картофи, лозя, кестени, царевица, памук и култури, отглеждани за ядки. Кораген® 20 СК съдържа 200 г/л хлорантранилипрол (ринаксипир) от групата на антраниламидите. Aктивното вещество ринаксипир има трансламинарно действие в растението, което обуславя персистентността и устойчивостта на Кораген 20 СК на дъжд, паднал 2 часа след третирането.Инсектицидът е отлично модерно средство за борба срещу царевичния стъблопробивач и нощенките, като осигурява висока ефикасност при ниска доза на употреба, притежава дълъг период на защита, бързо спира храненето на вредителите, спомага за увеличаване на качеството и количеството на зърното и няма негативно действие върху полезните видове.Третиране с Кораген® 20 СК в доза 10-15 мл/дка се препоръчва 5-7 дни след засичане пик на летежа на възрастните и при достигане на ИПВ на царевичния стъблопробивач.

Препоръките на агроном-консултантите от ФМС Агро България е през вегетацията, да обърнат особено внимание и на икономически опасните неприятелите по специалните култури и да приложат ефективен контрол с Кораген® 20 СК.

Доматеният миниращ молец (Tuta absoluta) е изключително опасен листоминиращ молец, който напада най-силно доматите. Кораген® 20 СК осигурява отличен контрол на този неприятел, като се прилага по всяко време на вегетацията при достигане на икономическия праг на вредност на възрастните индивиди и при поява на първите яйца в доза 17 – 20 мл/дка.

Ябълковият плодов червей (Cydia pomonella) традиционно е най-трудният за контролиране вредител, тъй като той се вгризва в плодовете. Приложен преди начало на излюпване на яйцата в доза 16 мл/дка, Кораген® 20 СК контролира в най-висока степен този неприятел, както и видове листозавивачки, педомерки, миниращи молци и други.

Значението на Колорадския бръмбар (Leptinotarsa decemlineata) за картофите непрекъснато нараства. Няколко са основните причини за това: ниската ефикасност на някои инсектициди, приложени при високи температури; неправилно избран момент на третиране и резистентност на неприятеля към много активни вещества. Кораген® 20 СК, приложен в доза 6 мл/дка осигурява дълготраен контрол (21 дни) на колорадския бръмбар при всякакви климатични условия и при тежки нападения.

Повече информация: