• Home
  • Новини
  • Зърнопроизводителите харизват помощта от ЕС заради безмитния внос на украинско зърно на държавата – да подобрява транзитните коридори и контрола

Зърнопроизводителите харизват помощта от ЕС заради безмитния внос на украинско зърно на държавата – да подобрява транзитните коридори и контрола

By on 18.05.2023 0 258 Views

На официалната интернет страница на Националната асоциация на зърнопроизводителите в България е поместено следното съобщение:
„Съгласно решение на УС на НАЗ, взето на заседание на 16.05.2023 г. в Стара Загора, Националната асоциация на зърнопроизводителите отправи предложение към МЗм относно разпределението на помощта, която Европейската Комисия отпуска на България за обезщетение на фермерите от сектор “Зърнопроизводство”, засегнати от интензивния украински внос на маслодайни култури, съгласно РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/739 НА КОМИСИЯТА от 4 април 2023 година за предвиждане на спешна мярка за подпомагане на секторите на зърнените и маслодайните култури в България, Полша и Румъния.

НАЗ предлага предоставените от ЕК средства по Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/739 в размер на 16,75 млн. евро да се разходват целенасочено за инвестиции, свързани с подобряването на транзитните транспортни коридори на селскостопанска продукция, както и към подобряване на контрола на вноса на селскостопанска продукция в страната, в това число и за изграждане на акредитирани лаборатории по граничните пунктове за проверка на остатъчни пестициди, забранени вещества и цялостен контрол на качеството на селскостопанските стоки, които влизат в страната.“

Източник: https://www.grain.bg