• Home
  • Новини
  • България настоява пред ЕС – забраната на вноса от Украйна на 4-те култури да бъде удължена и след 5-ти юни

България настоява пред ЕС – забраната на вноса от Украйна на 4-те култури да бъде удължена и след 5-ти юни

By on 31.05.2023 0 150 Views

Кризата от войната в Украйна сигнализира, че трябва да се търсят дълготрайни решения за европейските производители. Въпросът за конкурентоспособността на земеделските производители в Европейския съюз днес е по-важен от всякога. Извън финансовата подкрепа за стопаните е наложително да бъде намерено устойчиво решение в дългосрочен план за конкурентоспособността и оцеляването им. Това е заявил заместник-министърът на земеделието Георги Събев на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, цитиран от пресслужбата на земеделското министерство,което се е провело в Брюксел вчера. „Макар да е добра новина удължаването на Черноморската зърнена инициатива с два месеца, това е само временно решение, което може да изчезне в разгара на тазгодишната кампания. Необходимо е да се активират общоевропейски решения като например гаранционни фондове и схеми, с които да се помогне на страните, които се нуждаят от вноса на продукти от Украйна и ЕС. Друго решение е подкрепа за бързо изграждане на складови мощности и инфраструктура за износ“, е добавил още Георги Събев.

Българският земеделски заместник-министър е посочил, че за България е от съществено значение гарантирането на транзитната функция на коридорите на солидарността към други държави членки и трети страни. Във връзка с въведената с Регламент за изпълнение превантивна мярка, засягаща вноса на пшеница, царевица, рапично и слънчогледово семе, Георги Събев е изтъкнал, че за да се гарантира стабилността на пазара, е важно мярката да бъде удължена и след 5 юни 2023 г. „От решаващо значение е Европейската комисия да продължи да наблюдава вноса на други чувствителни селскостопански хранителни продукти от Украйна и да бъдат въведени бързо превантивни мерки, ако е необходимо“, е казал Георги Събев.

„За предотвратяване на тежки смущения на пазара на селскостопански продукти за секторите с най-високи разходи за суровини и със затруднения в реализация е необходимо да бъде предоставена подкрепа. Ясна тенденция за затруднения на пазара има не само при млякото, млечните продукти и пчелния мед, но и в останалите подсектори на животновъдството“, е посочил още българският земеделски заместник-министър.

„С оглед на тежката ситуация в сектора, породена от войната в Украйна, призоваваме за изменение на Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката“, е казал още Георги Събев. Той е припомнил, че при настоящите условия на Кризисната рамка нормативно определеният таван не позволява по-големите стопанства в сектора да бъдат компенсирани адекватно за увеличените разходи за отглеждането на земеделски култури и селскостопански животни, което ще ги постави в по-неблагоприятна позиция спрямо останалите стопанства.

На заседанието е било обсъдено предложението на Хърватия за промени на настоящи търговски практики, свързани с търговията със замразени продукти, в частност замразено месо. „Запознаването на потребителите с продължителността на периода, в който могат да съхраняват различните видове замразено месо, може да предотврати хранителни отравяния и други опасности, свързани с безопасността на храните“, смята Георги Събев. Той е посочил, че България подкрепя предложението и счита, че следва да се предприемат подходящи дейности за регулиране на въпроса със срока на годност на замразеното месо на ниво ЕС.

Друга тема, по която европейските земеделски министри са обменили мнения, е предложението за регламент за опаковките и отпадъците от опаковки и аспектите на законодателното предложение, свързани с безопасността на храните и разхищенията на храни. За България е приоритетно премахването на опасните и вредните вещества и насърчаване на повторната употреба на опаковките да бъде съпътствано от обезпечаване на проследимостта, като се отчита и въздействието на вредните вещества върху човешкото здраве и околната среда.

Неблагоприятните климатични условия в някои от европейските държави също са били сред обсъжданите теми. Заместник-министър Събев е споделил, че намаляването на снеговалежите в България също представлява риск. Георги Събев е допълнил, че страната подкрепя предложението да бъде повишено нивото на авансовите плащания за директните плащания.

(ПЗ)