БАЙЕР МАСТЪР КЛАС В ЦАРЕВИЦА И СЛЪНЧОГЛЕД показа как фермерите да отстранят факторите, зависещи от тях, за получаване на високи добиви

By on 08.09.2023 0 423 Views

Тук, в полето до с. Иново, Видинско, където е нашата локация за Байер Агро Арена, проведохме една уникална сбирка със земеделци от района (01-09-2023 г.). Демонстрирахме Байер Мастър Клас в царевица и слънчоглед, каза Милен Мильов, Регионален мениджър за Северна, Централна и Западна България в Байер КропСайанс.
Експертът обясни какво представлява Байер Мастър Клас в царевица и слънчоглед и защо професионалният екип на Байер реализира тази концепция на различни локации в страната.
Това е подход, чрез който минимизираме факторите, които зависят изцяло от земеделските производители и са отговорни за формиране на добива в двете земеделски култури, в случая, конкретно в локацията – с. Иново, Видинско, посочи Милен Мильов.
Ето какво каза още той:
Това, което направихме тук, е дигитално заснемане на посев с царевичния хибрид DKC5016 (Dekalb®). Показахме начинът, по който са се озърнили кочаните, начинът по който зърната са се изхранили и пропуските, които земеделецът е допуснал в своята технология. Тук, прогнозният добив от хибрида е около 840 кг/дка. Но заедно с пропуските, които са направени по време на сеитба, така също и при хранене на растенията, като цяло добивът може да надмине 1000 кг от декар. Такъв добив може да се получи при отстраняване на тези пропуски.
По отношение на слънчогледа демонстрирахме Байер Мастър Клас в нашия Клиърдфийлд Плюс хибрид ДК ЕЛЕНИС (Dekalb®). Като цяло, тук, при посевна норма от 6000 бр. растения/дка, в следствие на загуби от телен червей, имаме реколтиран посев с 4600 растения, с около 4000 бр. пълноценни пити и прогнозен добив около 300 кг от декар. В случай, че земеделецът през следващият сезон се справи с неприятеля – телен червей, при всички положения могат да се очакват по-високи добиви от този хибрид.
По отношение на предлаганите слънчогледи от Байер с марката Dekalb® на българския пазар, в сегмента на технологията, която е устойчива на Трибенурон-метил, предлагаме нашият ранен хибрид ДК ХЪДСЪН. Той се отличава с изключителен добивен потенциал и нещо много важно – изключително добра устойчивост на мана, заложена генетически. Проблем, който в Северна България, до голяма степен редуцира добивите от слънчоглед. Също така и с устойчивост на микрофома. Това е вторият проблем, при който гените играят изключително важна роля за формиране на добър добив. През тази година ДК ХЪДСЪН се отглежда в няколко локации и по отношение на добвния потенциал – прогнозните резултати са в диапазона от 300 до 340 кг от декар. Когато хибридът е засят с една умерена посевна норма от порядъка на 5800 – 6000 семена на декар, съответно около 5500 реколтирани растения, се наблюдава развитие на дебели, здрави стъбла и растенията са много устойчиви на полягане. Същото важи и за ДК ЕЛЕНИС. Посевни норми около 6000 семена, които осигуряват около 5200 – 5500 реколтирани растения на декар, позволяват освен хибридът да разгърне пълният си добивен потенциал, но и да има сравнително среден растеж на развитие с дебели, здрави стъбла. Устойчивостта на полягане е основен фактор за стабилните добиви от слънчоглед и през тази година (в условията на 2023). На много места, компрометираните добиви на слънчоглед са в следствие от прекършени и паднали на земята слънчогледови растения. При всички положения, генетичната устойчивост, която притежават ДК ХЪДСЪН и ДК ЕЛЕНИС в тази насока, комбинирано с високия добивен потенциал на двата хибрида, ги правят едно изключително добро предложение за земеделските стопанства у нас.
Това, което показахме на присъстващите фермери на полето край с. Иново, е начинът по който се е формирал добивът от двете култури в тази локация и какви пропуски може да отстрани стопанинът, каза в заключение Милен Мильов и се аргументира:

Както вече посочих – при царевицата фокусът ни беше върху DKC5016 – нов хибрид, в сегмента на 100 дни период на зрялост (430 ФАО).

В условията на тази година, в тази локация, DKC5016 е формирал кочани с размер около 18-20 реда, с 35 – 36 изхранени зърна в ред. Генетичната дължина на кочаните е около 40-42 зърна, виждаме, че около 38 зърна са опрашени. Като цяло, масата на зърната е сравнително добре формирана. Имаме кочани с тегло около 170 грама, което е изключително добре за посев с 6000 реколтирани растения на декар. Прогнозният добив е около 840 кг от декар. Това, което стопанинът може да направи по-добре, е свързано с начинът на засяване. Чрез нашето обследване в рамките на Мастър Клас успяхме да открием около 1200 – 1300 липсващи растения в декар, т. е. празни места. Също така – около 500 изостанали в развитието си растения, което е свързано с неравномерната дълбочина на изсяване. Отстранявайки тези грешки и приспадайки ги от добива, който реално се е оформил, изводът е, че DKC5016, в условията на 2023 година, в тази локация, притежава потенциал за добив от над 1000 кг от декар.

При слънчогледа демонстрирахме оформяне на растенията и питата – при гъстота около 5000 реколтирани растения на декар. Искам да споделя, че подобна норма на реколтиране се оказва изключително благоприятна по отношение на здравината на стъблата. Освен че хибридът притежава добър добивен потенциал при подобна гъстота, притежава и изключителна добра устойчивост на полягане. ДК ЕЛЕНИС – Клиърдфийлд Плюс предложение от Байер – може да донесе стабилни резултати в стопанствата. През настоящата година, този хибрид стои в диапазона от 300 до 360 кг по добив от декар в условията на Северозападна България.

––––––

Мастър Клас е концепция, разработена от Байер, за анализ и минимизиране на производствените пропуски и фокусиране върху факторите, на които може да се повлияе с цел по високи и качествени добиви от земеделските култури – от сеитбата до прибиране на реколтата. В продължение вече на няколко години, професионалният екип на Байер КропСайанс България, предлагащ експертна консултации, провежда Мастър Клас в царевица и пшеница, а от 2023 г. стартира провеждане и в слънчоглед.
Сп. „Практично земеделие“
Снимки: Аспарух Йончев, Агроинфо