21.10.2023

С 24% е намалял броят на биопроизводителите спрямо 2019 година

By praadmin 0 79 Views

МЗХ стартира информационна кампания през ноември за стимулиране на биопроизводството

Министерството на земеделието и храните ще стартира кампания за стимулиране на биопроизводството. Това e станало ясно по време на първия Консултативен съвет по биопроизводство, който се проведе в МЗХ, вчера, съобщи пресслужбата на министерството. Кампанията ще се реализира съвместно с Националната служба за съвети в земеделието, Институтите към Селскостопанска академия, аграрните университети и областните дирекции по земеделие под формата на информационни дни. Тя ще се реализират през месец ноември тази година, в 28-те областни градове и още 28 събития в общини, на територията на цялата страна, пише в съобщението. Целта е привличане на нови земеделски стопани към биопроизводството.
В допълнение се съобщава, че инициативата се предприема в отговор на данните от последните години за намаляване на биоплощите в България. Броят на операторите в система на контрол е с тенденция за намаляване през последните 5 години. Към края на 2019 г. в електронния регистър са вписани 6405 оператора и подизпълнители, а в края на 2022 г. броят им е 4863 или 24 % по-малко. Част от намаляващaта тенденция са и сертифицираните земеделски стопани. За периода 2019-2022 г. биологичните площи намаляват средно с 13 %, докато площите в преход се увеличават средно с 61 %.
По време на Консултативния съвет, министърът на земеделието и храните Вътев е обявил, че в спешен порядък ще бъдат проведени срещи със заинтересованите страни за преразглеждане на проекта на План за биологичното производство, след което ще стартира разглеждането му на вътрешноведомствена комисия. „Този документ е с изключителна важност в социален аспект. В него се предвиждат промоционални кампании за популяризиране сред обществото на ползите от консумацията на биологични храни“, е посочил той.
Министърът подчертава, че трябва да се придържаме към европейските директиви за този тип производство като целта е да се увеличават биоплощите, с оглед високото качество на продукцията от тях. „Много важно е да работим за създаване на оптимални условия за осъществяване на продажбата на биопродуктите от производителите, за осигуряване на реален пазарен дял за тях“, е коментирал министър Вътев. Той уточнява, че целта на МЗХ е потребителите да консумират здравословна храна на достъпни цени.
„Имам желание да си поставим една благородна цел, до 2025 година храненето в детските градини и училищата в страната, поне в основния курс на обучение да бъде безплатно, като в същото време да е пълноценно. Точно там имат място и биопродуктите“, заявява министърът. По време на срещата е обсъдена възможността за създаване на нова наредба за повече доставки на био продукти в училищните схеми.
(ПЗ)