• Home
  • Новини
  • С над 70 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.
27.10.2023

С над 70 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.

By praadmin 0 80 Views

С над 70 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане проект на заповед, с която се увеличава общият финансов ресурс по процедура № BG06RDNP001-4.012 по подмярката, съобщи пресцентърът на земеделското министерство.
С допълнителните средства общият бюджет на процедурата ще бъде малко над 540 млн. лв. По този начин ще се осигури възможност за сключване на договори с всички проектни предложения, получили 35 т. по критериите за подбор, които отговарят на изискванията за допустимост и финансиране, се обяснява в съобщението..
В допълнение се посочва, че целта е да се реализират проекти, които да повишат конкурентоспособността на земеделските стопанства, като се осигурят възможности за създаване на заетост и по-добри условия за труд в стопанствата. Насърчава се и биологичното производство на продукти, както и внедряването на иновации, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство. Ще се създадат възможности за автоматизиране на работните процеси в земеделието.
Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 02 ноември 2023 г., включително, чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.
Проектът на заповед за изменение на Заповед № РД09-399 от 19.04.2021 г. на заместник-министъра на земеделието и ръководител на Управляващия орган Таня Георгиева, е публикуван тук.

(ПЗ)