• Home
  • Без категория
  • Заместник-министър Йоцев: Подготвяме нормативни промени, с които да защитим производителите на първична земеделска продукция

Заместник-министър Йоцев: Подготвяме нормативни промени, с които да защитим производителите на първична земеделска продукция

By on 02.11.2023 0 47 Views

„Подготвяме нормативни промени, с които да защитим производителите на първична земеделска продукция и да подобрим организацията на веригите на доставка. Считаме, че те ще допринесат за изсветляване на сектора и гарантиране равнопоставеност на пазара, независимо от мащаба на участниците в тези продуктови вериги. Разчитаме на активно съдействие от браншовите организации с техния опит за по-прецизно изясняване на пазарните взаимоотношения при изкупуване, преработка и предлагане на земеделската продукция, така че всички страни в процеса да бъдат обхванати и същевременно да бъде спазен балансът на отговорностите на операторите, без да се натоварват с допълнителна административна тежест.“ Това e заяви. заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев по време на среща с представители на Българска агрохранителна камара, проведена днес в МЗХ, цитиран от пресслужбата на министерството.. Заместник-министърът е информирал, че вече е проучен опитът на 7 държави, очертана е структурата на проектозакона, неговият обхват и приложно поле. Работи се и за изготвяне на първи вариант на текста. По време на срещата е проведена дискусия относно действащото национално и европейско законодателство, свързано с регулации на търговията с храни и земеделски продукти, както и на хранителната безопасност с цел очертаване на полетата, в които липсва ясна регламентация.
По време на срещата е дискутирана и необходимостта от по-прецизно събиране на информация за реално осъществените сделки на пазара на земеделска продукция, особено с акцент към „първите продажби“, както и възможностите за прилагане на дигитални подходи за проследяемост на този процес. Заместник-министър Йоцев е информирал в този контекст, че е в ход дейността по реализиране на проект по НПВУ за цифровизация на агрохранителната верига. От името на Българска агрохранителна камара председателят й Венцислав Върбанов е потвърдил, че браншовата организация ще излъчи свои компетентни представители за работа по проекта на нормативен акт, като очаква първия работен вариант, по който да изрази становище.
(ПЗ)