• Home
  • Технологии
  • ДА ОПАЗИМ ПОЧВАТА – ВСЕ ПО-ВАЖНА И НЕОТЛОЖНА ЗАДАЧА!

ДА ОПАЗИМ ПОЧВАТА – ВСЕ ПО-ВАЖНА И НЕОТЛОЖНА ЗАДАЧА!

By on 06.11.2023 0 338 Views

Защото никоя селекция няма да бъде достатъчно добра, ако почвата деградира и се натрови от нашата дейност.
Отново преживяхме разочарованието от неблагоприятно стекли се обстоятелсва, които ни връщат година назад финаносово поради ниски добиви и лоша пазарна конюнктура. Значението на пазара е неоспоримо, но ние не можем да влияем на световните борси и да предвидим многото други фактори – икономически и политически, които се наслагват във времето, както и да следим маниакално реколтите в този и онзи район. Има анализатори за тази дейност, но и те не винаги се справят добре, а често се намесва и спекула.
Нашата работа е да получим реколтата. Добра реколта. С оптимални разходи. И за целта да запазим почвата жива и плодородна за нас и поколенията.
Дори само 30% покрита площ намалява загубите от ерозия до 60%. Ние имаме много райони застрашени от ерозия – поради ветове, поради леки разпрашени почви, поради наклони. Ах, тези наклони! Чакаме компютърът да ни каже къде има наклон, вместо сами да се запретнем и да ги покрием с междинна/покривна култура и да ги обработваме щадящо. А тя програмата е тотално объркана и не дава вярна оценка на терена, Вие, по-добре познавате земята си.
Не чакайте някой да спаси земеделието, спасете Земята! Почвата иска регенерация, иска структурност, иска милост!
Наситена с живи корени, земята се насища с живот и енергия, която се предава и на нашите културни растения. Покривните култури имат активни корени и натрупват хранителни вещества от трудно достъпни слоеве, които след това остават на място за следващата ни култура; покривните куртури създават и поддържат система от пори в почвата, които са важни за обмена на въздух, влага и топлина. Поле със зелена покривка винаги ще е по-влажно отколкото голо поле, изложено на слънце и вятър. В него, благодарение на живата покривка, живеят много червейчета и полезни микроорганизми, които работят неуморно и за почвата, и за културите. Покривните култури потискат никнещите плевели, самите те след угниването си остават като органичен обогатител в почвата и всеки анализ ще покаже увеличение на важни елементи и на органично вещество. В крайна сметка, ако ги практивуваме редовно, ние пъддържаме хумуса на почвата.
А ако не вали? Водата е не само в небето, тя е и в земята. Покривните култури ще ви съхранят от този ресурс, ако се научите как да боравите с тях. Крайно време е. Защото никоя селекция няма да бъде достатъчно добра, ако почвата деградира и се натрови от нашата дейност. Най-важен е балансът. Опитваме се да съчетаем подобряването на почвата с правилен мониторинг и оптимизиацията на производствените разходи. Каквито и нови технологии да навлизат, земеделското производство се базира на агрономически закономерности и основи, върху които ние трябва да надграждаме, а не да отричаме. Да се опитаме да ги разберем и усъвършенстваме.
Предстои пролетна кампания. Пролетниците най-много страдат от глобалното затопляне и затова напомняме за важните неща. А селекцията, която ви предлагаме, се е доказала като отлична. Подбрахме за вас със старание! Пожелаваме успех!
Евелина Маринова и
Екипът на Лидер Консултинг

https://www.leader-consulting.bg

Б.р. – Авторският текст е публикуван в бр. 10/2023 г. на сп. „Практично земеделие“, който излиза от печат на 08.11.2023 г.
В броя ще прочетете и за предложенията на Лидер Консултинг ЕООД за Пролетна кампания 2024 – семена за пролетни култури.