Европейският съюз разреши използването на глифозат за още 10 години

By on 17.11.2023 0 255 Views

Европейският съюз разреши използването на глифозат за още 10 години, съобщи Българската телеграфна агенция (БТА). В информацията си БТА допълва, че се предвиждат се обаче нови условия и ограничения за употребата му, позовавйки се на ДПА, която цитира изявление на Европейската комисия.

На 16 ноември 2023 г, членките на ЕС не са постигнали съгласие, но и не са прекратили продължаването на употребата на продукта, влаган в препарати за растителна защита. В резултат на това Европейската комисия е взела решението сама, се обяснява в публикацията..

Настоящият период на разрешението за употребата на глифозат трябваше да изтече в средата на декември.

От БТА припомнят, че има спорове дали глифозатът може да причини заболявания от рак. Съществуват и потенциални рискове за околната среда от използването му. Обширно разследване на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA, ЕОБХ) наскоро не откри неприемливи рискове, но посочи пропуски в данните в няколко области. Аспектите, които не са окончателно изяснени, включват хранителните рискове за потребителите и оценката на рисковете за водните растения, според европейската институция.Наличната информация също не позволява да се направят ясни заключения по отношение на опазването на биоразнообразието.

Глифозатът, използван предимно в селското стопанство, е широкоспектърен тотален хербициди, който унищожава всички растения, с които влиза в контакт.

(ПЗ)