• Home
  • Технологии
  • Най-широко приложение в промишлените насаждения с кайсии намират подобрената чашовидна и полуплоската корона
30.01.2024

Най-широко приложение в промишлените насаждения с кайсии намират подобрената чашовидна и полуплоската корона

By praadmin 0 86 Views

Подходящи корони за формиране на кайсиевите дървета са: подобрена етажна корона, подобрена чашовидна, полуплоска корона и вретеновидна /при спазване на определени условия/. От изброените видове корони най-широко приложение в промишлените насаждения намират подобрена чашовидна и полуплоска корона. В тази връзка се е наложило схващането, че подобрена чашовидна е подходяща за сортове като Ърли ориндж и Силистренска компотна. Характерно за тези сортове е, че хабитусът им на растеж е с по- изправено растящи клони.

Подобрената чашовидна корона се състои от 3 /в някои случаи и 4/ скелетни клона, които не трябва да израстват от съседни пъпки.

В този случай скелетните клони са разположени по раздалечено един от друг и короната е по здрава и способна да издържа плодовият товар. Препоръчва се скелетните клони да израстват под ъгъл не по малък от 45° спрямо вертикалната ос, нагоре клоните се изправят и в най-горната си част растат почти вертикално. При първата резитба след засаждане овощното дръвче се съкращава на височина 80-100 cm от почвената повърхност. Изборът на трите добре развити и насочени в различни посоки скелетни клони се осъществява в началото на втората година. Грешна практика е това да се извършва на 3-та или 4-та година след засаждането, а дотогава дърветата да не се режат. В тази връзка се налага да се направи силна резитба на 3-тата или 4-тата година, а това води до образуване на голям брой силни прирасти, в резултат на което кайсиевите дървета встъпват по-късно в плододаване, значително намалява образуването на букетни клонки, образуват се много на брой прирасти, излизащи под остър ъгъл спрямо вертикалната ос. Формирането на дръвчетата трябва да приключи за 2-3 години.

През следващите 2-3 години се отстраняват клоните, които растат към вътрешността на короната и биха я сгъстили. В случай, че продължителите на скелетните клони са силнорастящи те се съкращават над външна пъпка или над предивременно клонче, което не се съкращава. Върху всеки скелетен клон се оставят три – рядко четири скелетни разклонения, които са разположени едно от друго на разстояние 70-80 cm.
Скелетните разклонения се насочват да растат в празните пространства и встрани /в никакъв случай надолу/ от скелетните клони. Не трябва да се допуска скелетните разклонения да се кръстосват помежду си. След формиране на короната продължителите на скелетните клони се съкращават над странично клонче, което трябва да е със слаб растеж. След окончателното оформяне дърветата трябва да имат височина 3,5 – 4,0 m и ширина на короната 3,5 – 4,0 m.
Основните предимства на чашовидните корони са, че при тях огряването от слънцето е по-добро в резултат на което се получава плодова продукция с по-добро оцветяване и вкусови качества. При пръскане с препарати за растителна защита се получава по добро покритие на повърхността.
При кайсията е важно през първите няколко години /2-4/ да се извършват зелени резитбени операции /пензиране, филизене и др./. Резитбите на зелено трябва да се извършват на време, за да имат желаният ефект, а именно – това трябва да стане от средата до краят на месец май.

Автори: Димитър Василев, Иван Иванов
СП – „ОСЗ-Хан Крум“ ДП НПЦ към ССА

На заглавната снимка: Подобрена чашовидна корона при кайсия /след резитба/

Б. р. – Този текст е извадка от статията “ Особености при отглеждане на кайсията“, публикувана в бр. 1/януари 2024 г. на сп. „Практично земеделие“. В пълния текст на публикацията може да прочетете още за актуалния сортов състав на кайсията, нови и преспективни подложики при този овощен вид, формиране на полуплоска корона, формиране на кайсията като стройно вретено и др.