• Home
  • Новини
  • Какви са основните параметри на проекта за споразумение, което земеделците ще подпишат с правителството в понеделник
11.02.2024

Какви са основните параметри на проекта за споразумение, което земеделците ще подпишат с правителството в понеделник

By praadmin 0 67 Views

Илия Проданов, Председател на УС на Националната асоциация на зърнопроизводелите (НАЗ) публикува в социалната мрежа основните параметри на проекта за споразумение, което се очаква земеделците да подпишат с правителството в понеделник – 11. 02. 2024 г. Той уточнява, че текстовете са изпратени за съгласуване с регионалните структури на НАЗ.
Ето някои от основните параметри в проекта (Б. р. – със съкращения), които Илия Проданов, публикува:
„1. По финансовата част на исканията се разбрахме следното (сроковете се отнасят за 2024 г.):
Сектор зърнопроизводство ще бъде подпомогнат при следната модулирана ставка :
1.1 От 1-3000 дка – 20 лв./дка (10 лв. до 31.3 и 10 лв. до 30.9 )
1.2 От 3000 дка до 6000 дка – 10 лв./дка (5 лв. до 31.3 и 5 лв. до 30.9 )
1.3 От 6000 дка до 10000 дка – 5 лв./дка ( 2,5 лв. до 31.3 и 2,5 лв. до 30.9 )
1.4 Стопанства над 10000 дка ще получат за първите си 10000 дка по горе посочените ставки !
Това, което е важно до уточня е, че втория транш до 30.9 ще се случи само при удължаване на регламента за помощта за Украйна от страна на Европейската комисия, който към момента действа да 30.6.2024 г.
Относно колегите от другите сектори (Б. р. – така наречените чувствителни сектори: животновъдство, зеленчукопроизводство, овощарство и др.), това което ще се запише в споразумението е, че ще се осигури достатъчен бюджет за да се отпуснат до 31.3 ставките (същите) от март миналата година!

2.По законодателната част се разбрахме следното:
Всички закони, които имат нужда от промяна ще бъдат написани конкретно в споразумението, а именно: 2.1. Закона за собствеността и ползването; 2.2. Закона за арендата; 2.3. Закон за браншовите организации; 2.4. Закон за Аграрната камара; 2.5. Закон за търговията с храни; 2.6. Закон на кооперативите; 2.7. ЗКПО
Освен това в т.2 ще бъде записано, че в срок до края на февруари ще бъде подписана втора част с концепция за всеки закон (с изключение на тези, които вече са пред завършване), като бъде точно и конкретно описано какво ще се промени и с каква цел! Като тази втора част на споразумението ще съдържа ясна политическа отговорност за тези промени!

3.По темата с международните позиции на държавата :

3.1 Българската държава ще защитава в Европа позиция, която да защити интересите на българските стопани относно търговията с Украйна.
3.2. Ясна позиция по дерогацията на ДЗЕС 6,7,8 за тази стопанска година! Нещо, което вече е факт и без разписано споразумение!
3.3. Ясна позиция на на България относно натиска по линия на зелената сделка !
Освен всичко това Министър-председателят пое отговорност при съставяне на бюджета на МЗХ за следващата година да се вземе предвид всички нужди на земеделските производители преди окончателното му приемане в НС, като това обществено обсъждане също ще бъде записано вътре!“
В допълнение Илия Проданов отбелязва, че тъй като административната тежест е другият голям проблем в българското земеделие, той сега не може да намери в това споразумение бързо решение и браншовата организация ще продължи работата си по него. НАЗ ще работи и по други казуси, които чакат разрешаване: промените в стратегическия план, пробите за самоконтрол, нитратната директива.
В края на изложението си председателят на УС на НАЗ подчертава: „Национална асоциация на зърнопроизводителите остава в протестна готовност до приемане на цялото законодателство и сме готови да защитим интересите си във всеки един момент!“
(ПЗ)