12.02.2024

Мариян Пеев: Въглеродното земеделие – на фокус в иновационните практики на Земеделската кооперация „Мъглен“

By praadmin 0 144 Views

Едно от малкото стопанства в страната – пионери в прилагането на добри земеделски практики, които са в основата на ВЪГЛЕРОДНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ – важен инструмент за запазване на почвеното плодородие и околната среда, е ЗКПУ„МЪГЛЕН“, с. Мъглен, обл. Бургас, с председател Мариян Пеев – агроном, който от 2010 г. е непрекъснато избиран на тази позиция. Под негово ръководство, кооперацията винаги се е стремяла да прилага и изпитва новостите в селското стопанство – не само като технологии, сортове, земеделски машини и др., но и като перспективни решения и подходи в земеделския сектор. В кратко телефонно интервю, помолихме г-н Мариян Пеев да сподели с аудиторията на сп. „Практично земеделие“ – защо започват и как работят в новото направление – въглеродно земеделие. Ето какво сподели той:

Уверен съм, че прилагането на новостите е това, което прави земеделието конкурентноспособно. Земеделска кооперация „Мъглен“ обработва около 10500 декара земеделски земи. Основният дял от зърнено-житните култури – 60% от цялата площ, се пада на пшеницата и ечемика, като отглеждаме и не малко площи със слънчоглед и рапица. Създали сме и трайни насаждания, в т. ч. череши – 250 дка и 94 дка кайсии (на 5 години). Считам че практикуването на въглеродно земеделие, не само ще допринесе за подобряване на почвите в стопанството и от там – повишаване на добивите, но в бъдеще, ще ни осигури добри доходи и ще постигаме по-висока ефективност от дейността си.

Така, през месец декември 2023 г., сключихме Договор с фирма Карбонсейф ООД (Carbonsafe™) за вземане на почвени проби от половината от площите, обработвани в кооперацията – 5000 дка (на сн. 1– сонда за вземане на почвени проби).

Сн.1

Целта е в 5 годишен период да внедрим практиките за въглеродно земеделие и да получаваме въглеродни сертификати, които да търгуваме на свободния пазар на въглеродни емисии. Това ще стане като с нашите земеделски практики допринасяме за намаляване на парниковия ефект или по точно казано  – запазваме въглерода (СО2) почвата.

Започнахме да работим в това направление още от есента. На снимките показваме междинна култура: черен овес (устойчив на болести и някои нематоди, като често се използва за прекъсване на цикъла на патогените) и бял синап, засята на 15 септември 2023 г (Сн. 2).

Сн. 2

Така, почти през цялата година, почвената повърхност ще бъде заета с култури (растителна покривка). Не говорим за нулеви обработки. В технологията при пшеницата например, след прибирането й, включваме плитка обработка в края на юли началото на август (чизелуване). През септември засяваме междинна култура, която остава на полето до 15 февруари. Следва плитко заораване на междинната култура. Това съдейства за подобряване структурата на почвата, запазване на влагата, обогатяване с органична маса и носи други агрономически ползи. В началото на април, на тази площ ще извършим сеитба на слънчоглед (т. е. винаги поддържаме зелена покривка).

От друга страна, все във връзка с изискванията на въглеродното земеделие, при отглеждане на културите ще прилагаме биологични и екологични торове. Напр., в пшеницата ще ползваме Панамин – добре познат листен стимулатор, който допълнително допринася за подобрена фотосинтеза и правилно хранене на растенията. Продуктът подобрява и почвеното здраве, чрез стимулиране на дейността на микроорганизмите.

При трайните насаждения също се придържаме към добрите земеделски практики. Там и в момента сме приложили трайно затревяване в междуредията (Сн.3).

Сн. 3

Тревната покривка намалява изпарението на вода от почвата и също допринася за запазване на въглерода в по-долните слоеве. Второ – тревната покривка позволява винаги да се третират дръвчетата с пестициди, поради възможността машините да работят по-лесно при влизане в площта. Трето – беритбата е по-лесна и при по-тежки условия на влажна почва. И не на последно място – затревяването предпазва почвата от ерозия. И  при трайните насаждения ще прилагаме третиране с Панамин още от фаза – ранно разпукване на пъпките (има изведен опит, при който биостимулаторът благоприятства защитата на цветната плодна пъпка до  –2°С). Кооперацията работи и с други утвърдени фирми на българския пазар, напр. като Лидер Консултинг ЕООД, която предлага семена за покривни култури и тревни смески.

За всяко поле изготвяме технологична карта, включващи практиките на въглеродното земеделие, като изпитването е в рамките на 5 години. По този начин запазваме въглерода на дълбочина до 30 см в почвения слой. Площите ще бъдат сертифицирани, съгласно клаузите на договора с Карбонсейф ООД, каза още г-н Мариян Пеев.

Снимки: Земеделска кооперация „Мъглен“

Б. р. – Текстът е публикуван в бр. 2/2024 г. на сп. „Практично зеземедие“. Изданието може да бъде намерено на вестникарския пазар в страната. Подробности за абонамент: 0888 585468