13.02.2024

HYDROPLUS® TOP-PHOS SILIUP – Иновативна технология за хранене, дори в условия на суша!

By praadmin 0 162 Views

Негативното въздействие на сушата върху развитието на селскостопанските култури в България и Европа последните години започва да бележи все по-голям ръст. Липсата на достатъчно влага в почвата се отразява не само върху активността и развитието на почвения живот, но и пряко влияе върху развитието на културите. Сушата е причината за пропадането на големи площи с култури и за получаването на добиви под средните. Това води до влошени икономически показатели на стопанствата и до повече разходи за получаване на единица продукция. Като специалисти в храненето на растенията, Група Рулие инвестира огромен финансов ресурс за търсене на решение за справяне с предизвикателствата на земеделските производители, особено в райони, засегнати от сушата. За първи път, благодарение на Тимак Агро България, част от Група Рулие, българските земеделски производители ще имат възможността да използват уникална разработка и технология, позволяваща ефективно хранене по време на суша и развитие на културите, независимо от неблагоприятните условия на полето.

Технология TOP-PHOS SILIUP, за постигане на оптимален добив при неблагоприятни условия

Внедрената технология в най-новият продукт в портфолиото на Тимак Агро България – HYDROPLUS®, представлява изключителна комбинация от стимулиращи почвената микрофлора съставки, защитен фосфор и иновативни прекурсори на специален влагозадържащ Si-гел.
Синергетичното взаимодействие между активните съставки в патентования комплекс TOP-PHOS SILIUP спомага за успешното развитие на културите във воден стрес, като допринася за:

• Стимулиране почвените микроорганизми и особено тези, които спомагат за разтваряне и минерализация на Si в почвата

• Създаване на влагозадържаща зона в коренообитаемия слой

• Регулиране на транспирацията на растенията

• Активизиране и мобилизиране на полезните почвени бактерии в борбата с водния стрес

Благодарение на иновативната технология в HYDROPLUS® разполагаме с:

1/ АКТИВНА ПОЧВА

2/ МОЩЕН ЩИТ НА ЗАЩИТА НАД ПОЧВАТА – СРЕЩУ СУШАТА:

• Контрол на транспирацията и загубата на вода от растението

• Натрупване на фитолити (повишаване на механичната якост)
• Интензивна фотосинтеза: фитолити (прием на слънчевата светлина) и повече хлорофил

3/ ИНОВАТИВНА ЗАЩИТА НА ФОСФОРА, благодарение на технологията TOP-PHOS®

4/ ЕФЕКТИВНО ХРАНЕНЕ – ПОВЕЧЕ ОТКОЛКОТО СЕ ВНАСЯ С ТОРА!

Ключова синергия между Si – N, P, K, S, Mg, която води до
 300% повече усвоим Si

 50% повече микроорганизми!

За повече информация и приложение, свържете се с представител на Тимак Агро България за Вашия регион!

Информация за продукта: https://www.timacagrobg.com/hydroplus