• Home
  • Новини
  • МЗХ ще продължи политиката по съфинансиране на застраховки на селскостопанска продукция до края на 2025 г.
21.02.2024

МЗХ ще продължи политиката по съфинансиране на застраховки на селскостопанска продукция до края на 2025 г.

By praadmin 0 66 Views

Европейската комисия публикува в официалния си регистър нотифицираната схема на държавна помощ “Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор „Растениевъдство“, съобщи пресслужбата на земеделското министерство. МЗХ предвижда нейното прилагане да е до края на 2025 г., след което ще влезе в сила аналогична схема по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г., се казва в съобщението.
Целта на помощта е насърчаване на микро, малки и средни предприятия, земеделски стопани, производители на зърнени, маслодайни, етерично-маслени и медицински култури, плодове, зеленчуци и тютюн за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие, и други неблагоприятни климатични събития, посочват от МЗХ.
Помощта се предоставя на земеделските стопани чрез заплащане от страна на държавата на част от застрахователните премии по сключени застрахователни полици за застраховане на селскостопанска продукция за съответния сезон.
Максималният интензитет на помощта е до 420 лв./ха за овощни, зеленчукови, етерично-маслени и медицински култури, и тютюн, до 1 260 лв./ха за оранжерийни култури и до 54 лв./ха за зърнени и маслодайни култури.
Схемата ще стартира след утвърждаване на указания и на ресурс за 2024 г. от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“.

(ПЗ)