28.02.2024

Формуляр за Заявление за включване в графика за проверка на оборудването на пръскачките може да бъде изтеглен от сайта на МЗХ

By praadmin 0 350 Views

Формуляр за Заявление за включване в графика за периодични проверки на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита, което трябва да се подаде до един двата Центъра за изпитване и сертифициране – Пловдив или Русе към Министерство на земеделието и храните, може да бъде изтеглен от сайта на МЗХ, рубрика Актуално:

https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/

Както по-рано съобщихме, земеделските стопани могат да заявят калибриране на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита на място в стопанствата си. Изискванията и редът за извършване на периодичните проверки на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита (ОППРЗ) са посочени в Наредба № 5 от 3 февруари 2016 г. на МЗХ. Според документа собствениците на оборудването трябва да се свържат с териториалните звена на главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ – Център за изпитване и сертифициране в гр. Русе или в гр. Пловдив и да заявят извършване на проверка, като попълнят заявка. Тези указания бяха разпространени от пресслужбата на земеделското министерство на 19-02.2024 г.
В писмото се пояснява, че след изготвяне на график, на място в стопанствата се изпраща екип, който разполага с мобилни станции, напълно оборудвани с необходимите измервателни средства за проверка на изправността и безопасността на ОППРЗ. Времетраенето за проверка на всяка машина е в интервал от 90 до 120 мин. При успешно преминала проверка на собствениците се предоставят удостоверение и стикер за преминала проверка за техническа изправност, по отношение на здравето на оператора и защита на културите и околната среда.
Съгласно Наредба № 5 периодичните проверки на ново оборудване за прилагане на продукти за растителна защита се извършват до 5 години след закупуването му. След 2020 г. е въведено изискване оборудването да се проверява на всеки 3 години, се посочва още в указанията.
(ПЗ)